Počet skolaudovaných bytov sa v druhom štvrťroku 2023 zvýšil o 11,2 percenta

Bytová výstava v 2. štvrťroku 2023 v parametri dokončených bytov napredovala. Na území Slovenska sa skolaudovalo 5211 bytov, čo predstavovalo medziročný nárast o 11,2 %. Súčasne to bol takmer o polovicu vyšší počet dokončených bytov ako v priemere počas piatich rokov pred pandémiou. Byty v rodinných domoch prevažovali, ich podiel dosiahol 58 %. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR. V regionálnom porovnaní pretrvával nerovnomerný vývoj, polovica z ôsmich slovenských krajov zaznamenala dynamické prírastky kolaudácií, naopak, v štyroch krajoch prišlo k výraznejším medziročným prepadom.

Napriek tomu v porovnaní s obdobím pred pandémiou dosahovali všetky regióny SR lepšie hodnoty a tri regióny dokonca rast nad 60 %. Najvyššie počty skolaudovaných bytov boli už tradične v Bratislavskom a Trnavskom kraji, kde sa dokončilo v jarných mesiacoch viac ako 1000 bytov. V oboch týchto regiónoch išlo o ich vysoké prírastky v porovnaní s predchádzajúcim rokom, ako aj v porovnaní so situáciou pred pandémiou. Zdynamizovanie výstavby sa prejavilo aj v Košickom kraji. Opačný trend, teda medziročné spomalenie zasiahlo najmä Trenčiansky, Nitriansky a Prešovský kraj.

Pri rozbehu výstavby pretrval trend z predošlých štvrťrokov, počet začatých bytov klesol ako na celoslovenskej, tak aj na regionálnej úrovni. Celkovo sa začalo stavať len 4668 bytov, tempo vydávania stavebných povolení medziročne spomalilo až o 27,4 % a bolo o desatinu nižšie aj v porovnaní s päťročným priemerom predpandemického obdobia. Ku koncu júna 2023 bolo na Slovensku rozostavaných 79 000 bytových jednotiek, čo bolo o 3,4 % menej ako pred rokom a súčasne o 9,2 % viac ako v predpandemických rokoch. Naďalej platí, že šesť z desiatich rozostavaných bytov boli bytové jednotky v rodinných domoch.

Najviac bytov vo výstavbe bolo v Bratislavskom, Žilinskom a Trnavskom kraji. Rozostavanosť medziročne najvýznamnejšie poklesla v Bratislavskom kraji o 15,5 %, do 10 % aj v Košickom, Žilinskom a Trenčianskom kraji. V ostatných krajoch vzrástla do 2,6 %. V súhrne za 1. polrok 2023 sa na Slovensku dokončilo 9789 nových bytov, čo predstavovalo medziročný nárast o takmer 12 %. Zároveň sa začalo stavať 8349 bytov, čo bolo medziročne o takmer štvrtinu menej. Z regionálneho pohľadu bola najvyššia dokončenosť v Bratislavskom kraji a najvyšší rozbeh výstavby v Trnavskom kraji.

Viac o téme: 2023, byty, druhý štvrťrok, výstavba

Súvisiace články

Aktuálne správy