Chceli by ste slovenské štátne dlhopisy? Za týchto podmienok by podľa analytika dávali zmysel!

, Redakcia

Vydávanie nových dlhopisov pre obyvateľstvo by mohlo priniesť viacero výhod tak pre štát, ako aj samotných investorov z radov bežnej populácie. Lákadlom by mohol byť vyšší výnos ako napríklad úročenie v banke a zároveň menšie vnímané riziko v porovnaní s firemnými dlhopismi, keďže ide o dlh „nás všetkých“. Na to, aké sú výhody takéhoto financovania a akú efektívnosť možno dosiahnuť z pohľadu štátu sa pozrel analytik 365.bank Tomáš Boháček.

Emitovanie dlhopisov pre obyvateľstvo je bežnou praxou vo väčšine vyspelých krajín, v ktorých ho vlády využívajú najmä na krátkodobé financovanie, alebo ako doplnkový zdroj. Ako uvádza analytik 365.bank, napríklad v susednom Česku je objem vydaných dlhopisov pre štát približne 90 miliárd českých korún, čo však tvorí iba 3 percentá na celkovom objeme dlhu.

Štát si vydaním takýchto ľudových-retailových dlhopisov dokáže znížiť celkové riziko expozície z pohľadu rozšírenia množstva individuálnych investorov. Takéto dlhopisy vytvárajú možnosť cielenia podpory konkrétnej výdavkovej oblasti (napr. rodiny s deťmi, rozvojové aktivity), alebo slúžia na znižovania vplyvu rastu cien (tzv. inflačné dlhopisy) a zároveň poskytujú obyvateľom investičnú alternatívu k termínovaným a sporiacim produktom. „V ekonomike sa týmto spôsobom rozvíja aj kapitálový trh, finančná gramotnosť občanov a ich záujem o stav verejných financií, čo je veľmi prospešné aj v našej situácii,“ dodáva Tomáš Boháček.

Za určitých okolností, môže síce štát získať zdroje i lacnejšie ako na primárnom trhu, kde sú banky a tzv. kvalifikovaní investori, ale iba krátkodobo a najmä v prípade dobrej stratégie a komunikácie. Ak sú napríklad úrokové sadzby na vkladoch a termínovaných produktoch nízke, ako teraz na Slovensku, môže štát prilákať investorov atraktívnejšou vyššou sadzbou, ktorá môže byť však stanovená nižšie ako trhová úroveň našich obchodovaných vládnych dlhopisov, ktoré dnes patria medzi tri najvyššie v eurozóne. Kúpou dlhopisov môže byť podľa analytika zároveň poskytovaná daňová úľava na zrážkovej dani kupónu, ktorá poskytuje dodatočný motív akceptovať aj nižšiu úroveň nominálneho výnosu z pohľadu investora.

„Takáto situácia je však podľa môjho názoru iba krátkodobou možnosťou ušetriť, pričom konečná úspora pre štát by nebola príliš výrazná. Finančné trhy sú dynamické, neustále sa menia a prepočítavajú výšku tzv. rizikovej prirážky plynúcej z množstva faktorov, ktoré by mohli ohroziť splatenie istiny/kupónu dlhopisu. Investor sa skôr, či neskôr bude riadiť trhovou sadzbou a požadovať od emitenta odpovedajúcu úroveň výnosu,“ upozorňuje Boháček.

Zvažovali by ste kúpu dlhopisov vydaných pre obyvateľov, ak by štát pripravil ich emisiu?

Prílišná expozícia domácich veriteľov pritom tiež predstavuje riziko, ako sme to videli napr. v niektorých južanských krajinách EÚ. Výrazný podiel vlastníctva domáceho dlhu majú napríklad v USA, Japonsku alebo vo Švajčiarsku, kde sú však faktory ako vyspelosť kapitálového trhu a angažovanosť obyvateľov na odlišnej úrovni.

Alternatíva k vkladom ležiacim na bankových účtoch?

Ako najväčšiu výhodu pre obyvateľov však z pohľadu vydávania vládnych dlhopisov vníma analytik 365.bank možnosť zúročiť si vklady ležiace nečinne v bankách. Vklady Slovákov v bankách od začiatku roka opätovne rastú, a po inflačno-pandemickej báze narástla štvrťročná miera úspor z 5,7 na 7,9 percenta. „Objem vkladov tak aktuálne tvorí približne 48 mld. eur, a hoci samozrejme je potrebná istá finančná rezerva, v prepočte na obyvateľa v produktívnom a sporiacom veku, je táto úroveň príliš vysoká, čím sa zároveň oberáme o ochranu pred infláciou, ktorá nám stále znižuje ich hodnotu približne o 3 percentá. Nehovoriac o strate potenciálneho výnosu, ak by sme prostriedky investovali,“ konštatuje Boháček.

Podľa analytika je pritom celkom reálne, že viacerí obyvatelia by mohli byť motivovaní zakúpiť si naše vládne dlhopisy, ak bude ich vydávanie dobre a dostatočne odkomunikované. „Je ale dôležité myslieť na to, že situácia so zadlžením a stavom verejných financií SR sa bude aj takouto prípadnou emisiou ďalej zhoršovať bez odpovedajúceho prijatia nutných konsolidačných opatrení – nejedná sa o zázračnú skratku, ale iba o doplnkový zdroj financovania,“ uzatvára Boháček.

Možnosť získať prostriedky pre štát vydávaním dlhopisov priamo občanov načrtla súčasná vláda už vo svojom programovom vyhlásení. Nedávno sa k tejto možnosti vyjadril aj minister financií Ladislav Kamenický. Viac si o plánoch rezortu môžete prečítať v našom predchádzajúcom článku.

Viac o téme: 365.bank , bankové účty , dlhopisy pre obyvateľov , investovanie , Ladislav Kamenický , Ministerstvo financií SR MF , Tomáš Boháček

Súvisiace články

Aktuálne správy