Administratívno-obytný komplex Prešovská v Bratislave po rokoch opäť ožíva

Administratívno-obytný komplex Prešovská v bratislavskom Ružinove, voči ktorému vznikla v minulosti aj petícia, po rokoch opäť ožíva. Hlavné mesto, ktoré dalo projektu pred časom „červenú“, vydalo po jeho prepracovaní súhlasné záväzné stanovisko k investičnej činnosti. Starosta Ružinova Martin Chren nepovažuje projekt za „šťastný“, keďže zahusťuje stabilizované územie.

„Dochádza tu k zahusťovaniu existujúceho stabilizovaného územia, a teda k zhoršeniu kvality života pre obyvateľov okolitých domov. Z pohľadu mestskej časti ide najmä pri plánovanej bytovej budove de facto o vnútroblok so vzrastlými stromami a zeleňou,“ uviedol Chren.

Navrhovaná stavba podľa neho nijakým spôsobom nezvýši prevádzkovú kvalitu územia. Upozornil pritom, že práve to je v stabilizovanom území podmienkou. Mestská časť aj preto podľa neho pracuje na územnom pláne zóny, v ktorom neplánovala takúto výstavbu podporiť. „Pripravovaný dokument však nie je záväzný až do momentu jeho schválenia,“ poznamenal Chren s tým, že už v minulosti informoval opakovane počas viacerých rokovaní o negatívnom pohľade mestskej časti na túto výstavbu.

nezamestnanosť
Foto: pixabay.com/jarmoluk

Bratislavský magistrát súhlasné stanovisko odôvodňuje zmenami v plánovanom projekte oproti predchádzajúcim, prípadne prvotným riešeniam, ktoré mu v minulosti predložili na posúdenie. Zmenšiť sa mala napríklad výška a objem stavby, čo najviac parkovacích miest je sústredených do suterénu. Zväčšila sa tiež plocha zelene. Areálová dynamická doprava na povrchu bola z veľkej časti eliminovaná, respektíve preložená do suterénu.

Predmetné súhlasné záväzné stanovisko vydalo hlavné mesto podľa jeho hovorcu Petra Bublu na základe posúdenia stavby vo vzťahu k územnému plánu mesta (ÚPN) z roku 2007. „Nakoľko bol vyslovený súlad navrhovanej stavby s dotknutou záväznou reguláciou ÚPN, hlavné mesto nepovažuje túto stavbu za neprimerané zahusťovanie,“ skonštatoval Bubla.

Komplex bude pozostávať z dvoch objektov

Komplex má podľa projektovej dokumentácie pozostávať z dvoch hlavných stavebných objektov, a to administratívnej budovy a bytového domu. Prevádzkovo sú obe časti prepojené. Navrhovaný bytový dom má mať 15 nadzemných podlaží, administratívna budova osem. V bytovom dome sa navrhuje napríklad aj komunitné centrum či prevádzka materskej školy. Statická doprava je zabezpečená 240 stojiskami, z toho 195 vnútri a 45 v teréne. Nad rámec nárokov je navrhnutých 24 stojísk. Tieto majú pokryť nároky jestvujúceho susedného bytového domu. Súčasťou stavby je aj rekonštrukcia priľahlého úseku chodníka na Prešovskej ulici.

Mesto Bratislava ešte koncom roka 2009 oznámilo, že nevydáva súhlasné záväzné stanovisko pre projekt výstavby administratívno-obytného komplexu na Prešovskej ulici. Petíciu proti výstavbe budovy podpísalo 466 občanov. „Plány na výstavbu výškových budov s neriešenou dopravnou infraštruktúrou a neraz na úkor vnútroblokovej zelene, ktoré po sebe zanechalo predošlé vedenie ružinovskej samosprávy, znehodnocujú životné prostredie tejto mestskej časti. Sme nespokojní so sústavným zahusťovaním Ružinova. V niektorých častiach je stav na hranici únosnosti,“ odkázal vtedy petičný výbor.

Viac o téme: Bratislava , magistrát , návrh , objekty , obytný komplex , polyfunkčný komplex , Prešovská

Súvisiace články

Aktuálne správy