Priemysel upozorňuje na nedostatok kapacít na recykláciu a zhodnotenie odpadov

Slovensko ako priemyselne orientovaná krajina čelí vážnemu nedostatku kapacít na recykláciu a energetické zhodnotenie odpadov. Upozorňuje na to Asociácia priemyselných zväzov a dopravy (APZD) a Zväz odpadového priemyslu (ZOP).

Poukazujú na to, že krajina sa v kontexte cieľov Európskej únie musí zamerať na rozvoj moderného odpadového hospodárstva, ktoré minimalizuje skládkovanie, maximalizuje recykláciu a energetické zhodnocovanie odpadov. Hoci objem priemyselného odpadu viac než štvornásobne prevyšuje objem komunálneho odpadu – v pomere 10,5 milióna ton oproti 2,6 milióna ton – zo strany štátu mu podľa APZD a ZOP dlhodobo nie je venovaná primeraná pozornosť. Spolu so spoločnosťou Kosit vyzývajú na urýchlené prijatie opatrení, ktoré zvrátia negatívny trend ohrozujúci aj prísun a realizáciu nových investičných projektov na Slovensku.

Zjednodušenie administratívnych procesov ohlasovania nebezpečného odpadu by podľa nich mohlo byť krokom správnym smerom. „Vytvorenie akčného plánu pre nakladanie s nebezpečnými odpadmi na národnej úrovni, ktorý by podporil budovanie regionálnych centier pre zneškodňovanie nebezpečných odpadov, ako aj intenzívnejšia podpora zariadení na energetické využitie odpadu (ZEVO) by mohli predstavovať kľúč k vyriešeniu súčasného alarmujúceho stavu,“ uviedol generálny sekretár APZD Andrej Lasz.

Existujúce kapacity koncových spracovateľských zariadení nestačia na pokrytie dopytu

Existujúce kapacity koncových spracovateľských zariadení aj z dôvodu výrazného rozvoja priemyslu nestačia na pokrytie dopytu. „Priemysel je pripravený na recykláciu ako najefektívnejšiu formu spracovania odpadov, avšak čelí vážnemu nedostatku kapacít na spracovanie a energetické zhodnotenie nezrecyklovateľného odpadu,“ dodal Lasz.

Nedostatok kapacít vytvára tlak na firmy na vývoz odpadu za hranice Slovenska, čo býva neudržateľné a často finančne nákladné. „Situácia je alarmujúca. S nábehom výroby nových ohlásených investícií v oblasti automobilovej výroby môže dôjsť ku kolapsu spracovateľských kapacít v horizonte nasledujúcich dvoch až piatich rokov,“ varoval generálny riaditeľ ZOP Ján Chovanec.

V súčasnosti len Bratislava a Košice disponujú ZEVO. „Tieto zariadenia predstavujú ekologický, efektívny a ekonomicky výhodný spôsob nakladania s odpadmi, ktorý zároveň produkuje a dodáva domácnostiam lacné teplo a elektrickú energiu,“ priblížil riaditeľ úseku inovácií a rozvoja spoločnosti Kosit Ladislav Halász.

Viac o téme: Asociácia priemyselných zväzov a dopravy APZD , energetické zhodnocovanie odpadu , priemysel , recyklácia , Slovensko , Zväz odpadového priemyslu ZOP

Súvisiace články

Aktuálne správy