Zamestnanosť vo februári medziročne vzrástla v šiestich z 10 odvetví

Vo februári 2024 zamestnanosť rástla v šiestich z desiatich mesačne sledovaných odvetví. Najvyššie prírastky počtu zamestnancov nad úrovňou 3 % mali vybrané trhové služby a informácie s komunikáciou. V piatok o tom informoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

Pomalším tempom, a to od 0,5 % do 2,5 %, rástla zamestnanosť v stavebníctve, predaji a oprave vozidiel, sektore reštaurácií a pohostinstiev či ubytovaní. Posledné dva roky klesala zamestnanosť v priemysle, aktuálne bola nižšia o 2 %. Pokles pracovnej sily o 1,6 % vykázali zhodne aj veľkoobchod a maloobchod, o 1 % sa znížila zamestnanosť v doprave vrátane skladovania.

Za prvé dva mesiace tohto roka rástla zamestnanosť v šiestich odvetviach, najrýchlejšie vo vybraných trhových službách a informáciách s komunikáciou. Medziročne nižšie počty zamestnancov evidoval priemysel, veľkoobchod a maloobchod, ako aj doprava a skladovanie.

nedeľný predaj
Foto: unsplash.com/Markus Spiske

ŠÚ upozornil, že spolu so zverejnením údajov za január 2024 boli prepočítané celé časové rady v súvislosti s prijatými úpravami metodiky – Zmena bázického obdobia a zatrieďovanie podľa činnostných jednotiek podniku.

Tržby vo februári rástli v 3 z 5 odvetví: V priemysle a stavebníctve klesli

Februárové tržby rástli v troch z piatich sledovaných odvetví ekonomiky, najvýraznejšie v informáciách a komunikácii. Vybrané trhové služby, ako aj doprava a skladovanie tiež nadviazali na januárové rasty. Naopak, tržby v priemysle a stavebníctve klesali. Informoval o tom v piatok Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

„Priemysel, ako najväčšie odvetvie ekonomiky, vo februári 2024 zaznamenal medziročné zníženie tržieb v stálych cenách o 2,2 %. V záporných hodnotách zotrval štvrtý mesiac po sebe. Spomedzi 16 priemyselných odvetví bol zaznamenaný pokles tržieb v polovici z nich,“ priblížili štatistici.Tržby vo vybraných trhových službách naopak medziročne stúpli o 6,7 %. Druhý mesiac po sebe sa tak udržali v kladných hodnotách. Aj podniky dopravy a skladovania pokračovali v rovnakom trende a zaznamenali medziročné zvýšenie tržieb o 3,4 %.

Stavebným podnikom sa vo februári tržby medziročne znížili o 7,3 %, čím oproti prvému mesiacu roka zdvojnásobili dynamiku poklesu. Tržby v informačných a komunikačných činnostiach medziročne stúpli o 8,6 % a opakovane podľa ŠÚ SR potvrdili dlhodobú stabilitu rastov.Medzimesačne tržby v druhom mesiaci roka, po očistení od sezónnych vplyvov, stúpli rovnako v troch z piatich sledovaných odvetví. Najvýraznejšie to bolo v priemysle o 2,1 %. „Vo vybraných trhových službách, ako aj v informačných a komunikačných činnostiach tržby rástli zhodne o 0,5 %. Tržby medzimesačne klesli v doprave a skladovaní o 0,7 %, v stavebníctve o 3,3 %,“ doplnili štatistici.

inflácia
Foto: Pixabay.com/fotoblend

V súhrne za prvé dva mesiace tohto roka tržby za vlastné výkony a tovar medziročne najviac vzrástli v informačných a komunikačných činnostiach o 8,5 %. Vo vybraných trhových službách sa zvýšili o 5,8 % a kumulovaný rast tržieb v doprave a skladovaní predstavoval 2,2 %. Naopak, súhrnný medziročný pokles tržieb zaznamenal priemysel o 3,5 %, ako aj stavebníctvo o 5,6 %.

Štatistický úrad zároveň upozornil, že od údajov za január 2024 prepočítal všetky hodnoty medzimesačných a medziročných indexov za sledované odvetvia z dôvodu metodických úprav. Išlo o prechod na nové bázické obdobie, z roku 2015 na rok 2021, ako aj uplatnenie konceptu činnostných jednotiek. Zmena sa dotýka všetkých mesačných ukazovateľov odvetvových štatistík.

Viac o téme: nárast , odvetvia , pracovné miesta , Štatistický úrad , stavebníctvo , ŠÚSR , tržby , zamestnanci , zamestnanie , zamestnanosť

Súvisiace články

Aktuálne správy