Regulácia cien nájmu bytov má prejsť na ministerstvo dopravy

Reguláciu cien nájmu bytov obstaraných z prostriedkov štátneho rozpočtu, štátnych fondov, rozpočtov obcí a vyšších územných celkov má mať po novom na starosti Ministerstvo dopravy (MD) SR. Vyplýva to z návrhu novely zákona o cenách, ktorý na pondelkové (20.11.) rokovanie vlády predkladá Ministerstvo financií (MF) SR.

Doteraz bol cenovým orgánom v tejto oblasti rezort financií. K zmene má dôjsť na základe dohody s MD, pretože bytová politika je sústredená práve v tomto rezorte. Návrh okrem toho obsahuje aktualizáciu niektorých pojmov a poznámok pod čiarou, a to z dôvodu ich zastaranosti. Novela nemá vplyv na rozpočet verejnej správy.

Účinnosť právnej normy navrhuje predkladateľ dňom jej vyhlásenia. Dôvodom je, aby mohol byť účel zákona pre potreby plnenia bytovej politiky aplikovateľný čo najskôr.

Viac o téme: cenová regulácia , ceny bytov , Ministerstvo dopravy SR MD

Súvisiace články

Aktuálne správy