Oplatí sa druhý pilier? Sporiteľom zhodnotil úspory o dve miliardy eur!

, Redakcia

Druhý pilier sa v súčasnosti stal opäť stredobodom pozornosti. Po znížení príspevkov od začiatku roka sa vláda zaoberá aj celkovým nastavením dôchodkového systému, v hre je aj využitie úspor sporiteľov na štátne projekty. Ako sa však druhému pilieru darilo doteraz?

Z najnovších údajov Asociácie dôchodkových správcovských spoločností (ADSS) vyplýva, že od roku 2005 do konca roka 2023 správcovia úspor zhodnotili príspevky sporiteľov o dve miliardy eur a od roku 2015 vyplatili dôchodky z druhého piliera v hodnote viac ako 300 miliónov eur.

Počas existencie druhého piliera previedla Sociálna poisťovňa do dôchodkových správcovských spoločností príspevky sporiteľov v objeme 13,5 miliardy eur, pričom pri otvoreniach bolo vrátených 1,1 miliardy eur. Sumárne tak správcovia úspor prijali 12,4 miliardy eur, ktoré na účtoch sporiteľov zhodnotili do konca roka 2023 na objem takmer 14 miliárd eur, ku koncu marca tohto roka už objem úspor presiahol 15 miliárd eur.

V minulom roku vstúpilo do druhého piliera takmer 95-tisíc ľudí, čo je, vynímajúc rok vzniku, najviac v novodobej histórii slovenského dôchodkového systému. „Presun úspor úspešne pokračuje a viac ako polovica majetku sa už zhodnocuje v indexových fondoch. V druhom pilieri si sporí takmer 70 percent pracujúcej populácie,“ dodáva asociácia.

Významný faktor sporenia v kapitalizačnom pilieri predstavuje dedenie úspor. Od vzniku druhého piliera DSS-ky vyplatili dedičstvá za 127 miliónov eur. Suma vyplatených dedičstiev každoročne rastie a v súčasnosti atakuje hranicu 20 miliónov eur ročne.

Od roku 2015 boli už z druhého piliera vyplatené dôchodky vo výške 305 miliónov eur, pričom viac ako 90 percent jednorazovou výplatou. Objem vyplácaných dôchodkov z druhého piliera pritom každoročne rastie. „V roku 2023 DSS-ky vyplatili dôchodky viac ako 126 miliónov eur, čo bol takmer dvojnásobný objem v porovnaní s predchádzajúcim rokom a dokonca šesťnásobný v porovnaní s rokom 2020,“ dodáva ADSS.

Malo by sa podľa vás ponechať súčasné nastavenie druhého piliera aj v ďalších rokoch?

„Stanovisko správcov úspor v diskusii o výhodnosti zotrvania je jednoznačné – druhý pilier považujeme za nevyhnutnú súčasť moderného dôchodkového systému,“ uvádza predseda Asociácie dôchodkových správcovských spoločností Miroslav Kotov. Zároveň dodáva, že súčasné nastavenie druhého piliera podporuje výkonnosť a zhodnotenie budúcich dôchodkov. „Očakávame doplnenia legislatívnych podmienok pre výplatnú fázu, ale to, čo najviac potrebujú sporitelia, je stabilita a výkonný druhý pilier,“ upozorňuje Kotov.

Dlhodobá stabilita dôchodkového systému si podľa správcov úspor vyžaduje posilňovanie sporiacej schémy. Odborné medzinárodné štúdie považujú za najudržateľnejšie dôchodkové systémy so silnou sporiacou schémou. „Robustný a stabilný druhý pilier dokáže znížiť tlak na verejné financie v časoch, keď sa naplno prejaví demografická kríza,“ dodáva asociácia.

Druhý pilier je podľa ADSS neoddeliteľnou súčasťou slovenského dôchodkového systému. Prvý a druhý  pilier sú dizajnované tak, aby sa navzájom dopĺňali. Všetci pracujúci by mali byť podľa správcov úspor v solidárnom aj v zásluhovom pilieri, čím sa rozkladajú riziká spojené s vyplácaním budúcich dôchodkov. „Ľudia budú žiť dlhšie a pracujúcich nebude pribúdať takým tempom, aby si prvý, priebežne platený pilier dokázal udržať dnešnú štedrosť,“ uzatvára asociácia.

Viac o téme: ADSS , dôchodkový systém , druhý pilier , investovanie , Miroslav Kotov , Sociálna poisťovňa SP , úspory

Súvisiace články

Aktuálne správy