Pasívne saldo agroobchodu Slovenska k februáru 2024 dosiahlo 369,2 milióna eur

Saldo zahraničného obchodu Slovenska s poľnohospodárskymi a potravinárskymi výrobkami bolo v januári a februári 2024 pasívne, a to v hodnote -369,2 milióna eur. V medziročnom porovnaní sa zvýšilo o 7,5 %. Uviedol to pre TASR Matej Korpáš z tlačového odboru Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK).

Záporné saldo vývozu a dovozu sa v medziročnom porovnaní zvýšilo pri živočíšnych výrobkoch o 22,4 % a u potravín, nápojov a tabaku o 10,0 %. Medziročné zníženie záporného salda sa zaznamenalo u tukov a olejov o 29,7 % a u rastlinných výrobkov o 8,0 %.

Dovoz poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov v januári a februári 2024 bol na úrovni 1,202 miliardy eur. V porovnaní s rokom 2023 bol dovoz agropotravinárskych výrobkov o 3,7 % vyšší. Medziročne bol v roku 2024 dovoz vyšší pri živočíšnych výrobkoch o 14,8 % a u potravín, nápojov a tabaku o 9,3 %. Nižší dovoz v roku 2024 sa evidoval pri rastlinných výrobkoch o 9,2 % a v odvetví tukov a olejov o 21,9 %.

V januári a februári 2024 sa vyviezli agropotravinárske výrobky v celkovej hodnote 832,6 milióna eur, čo medziročne predstavuje zvýšenie o 2,1 %. V medziročnom porovnaní sa zvýšil vývoz živočíšnych výrobkov o 7,8 % a potravín, nápojov a tabaku o 9,0 %. Medziročne sa znížil vývoz rastlinných výrobkov o 9,3 % a tukov a olejov o 7,1 %.

Viac o téme: dovoz , poľnohospodárske výrobky , potravinárske výrobky , saldo , Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora SPPK , vývoz , zahraničný obchod

Súvisiace články

Aktuálne správy