Nezamestnaní ľudia do 30 rokov môžu využiť projekt odborného poradenstva

Nezamestnaní ľudia do 30 rokov môžu v rámci národného projektu Individualizovaný a komplexný prístup so zameraním na poradenské činnosti/Poradenstvom k zamestnaniu získať odborné poradenstvo, ktoré im má pomôcť uplatniť sa na trhu práce. Od začiatku februára bola spustená prvá samostatná akcia zameraná len na mladých. V pondelok na to upozornilo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR) SR.

Oprávnenou cieľovou skupinou projektu sú mladí uchádzači o zamestnanie vo veku do 30 rokov, ktorí nie sú zamestnaní, nepokračujú v procese vzdelávania či sa nezúčastňujú na odbornej príprave a tréningu. Zároveň sú vedení v evidencii uchádzačov o zamestnanie aspoň mesiac. Musia potom splniť ešte jednu z podmienok.

Buď dosiahli vzdelanie nižšie ako stredné odborné vzdelanie, alebo sú občanmi so zdravotným postihnutím či pred zaradením do evidencie nemali pravidelne platené zamestnanie, respektíve neprevádzkovali samostatnú zárobkovú činnosť alebo sú vedení v evidencii uchádzačov o zamestnanie minimálne tri mesiace.

„Na každom úrade práce sú k dispozícií kvalifikovaní odborníci, ktorí budú s účastníkmi projektu nacvičovať napríklad aj pracovný pohovor či prípravu kvalitného životopisu. Zohľadňujeme aj životnú situáciu mladých uchádzačov o zamestnanie a ak sa budú aktívne zúčastňovať na poradenskom procese, poskytneme im príspevok na cestovné a stravné,“ priblížil generálny riaditeľ a generálny tajomník služobného úradu ÚPSVR SR Peter Ormandy.

Počas siedmich až desiatich poradenských stretnutí sa účastníci zamerajú na vytvorenie individuálneho plánu. Maximálna výška finančného príspevku pre jedného účastníka projektu je 67 eur za predpokladu účasti na všetkých desiatich poradenských stretnutiach.

Z oznámenia ÚPSVR SR o možnosti zaraďovania uchádzačov o zamestnanie do poradenského procesu individuálneho poradenstva vyplýva, že rozpočet projektu je vo výške viac ako 1,4 milióna eur. Projekt má trvať do druhej polovice roka 2028. Realizuje sa z fondov Európskej únie v rámci Programu Slovensko.

Viac o téme: do 30 rokov, nezamestnaní, poradenstvo, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR) SR, Ústredie práce

Súvisiace články

Aktuálne správy