Kúp, kým nie je neskoro: Apetít Slovákov po spotrebných úveroch rastie rýchlejšie ako pred pandémiou!

, Redakcia

Trh spotrebiteľských úverov zaznamenal v uplynulom období výrazné oživenie. Hoci portfólio spotrebiteľských úverov začalo po dvojročnom poklese od začiatku roka 2022 postupne rásť, v priebehu roka 2023 sa tempo rastu ešte zrýchlilo. Vlani tak produkcia nových úverov dokonca presiahla predkoronovú úroveň. V najnovšom komentári to konštatujú analytici Národnej banky Slovenska. Zvýšenie produkcie je podľa nich primárne motivované vyššou infláciou, čiže potrebou čím skôr financovať kúpu zdražujúcich sa tovarov.

Za nárastom produkcie spotrebiteľských úverov stojí podľa analytikov najmä vyššia inflácia, ktorá ľudí motivuje urýchliť svoje nákupy. „Prispieva aj finančná situácia domácností, ktorá sa začína opäť zlepšovať,“ dopĺňajú analytici Národnej banky Slovenska (NBS).

Tempo rastu spotrebiteľských úverov sa počas minulého roka postupne zrýchľovalo, k decembru dosiahlo 7,4 percenta. „Takýto rast sme pri spotrebiteľských úveroch naposledy videli pred vyše piatimi rokmi. Pri zachovaní aktuálnych prírastkov nebude prekvapením, ak rast v nasledujúcich mesiacoch prekročí 9 percent,“ očakávajú podľa zverejnenej analýzy analytici.

Ak potrebujete financie na neočakávané výdavky alebo splnenie svojich snov, online pôžička od ČSOB je tu pre vás. S výhodnou úrokovou sadzbou a splátkami na mieru vám poskytne finančnú podporu, na ktorú čakáte.


Celková produkcia nového dlhu vlani medziročne vzrástla o 11 percent. Išlo najmä o nárast objemu novoposkytovaných spotrebiteľských úverov. Navýšenie existujúcich úverov pri refinancovaní vzrástlo iba mierne.

Nárast produkcie bol hlavným, ale nie jediným faktorom zrýchlenia tempa rastu spotrebiteľských úverov. Dôležitú úlohu zohrala aj nižšia miera refinancovania spotrebiteľských úverov hypotekárnymi úvermi, tzv. konsolidácia do hypoték. Jej objem v roku 2023 bol v porovnaní s dlhodobým priemerom za roky 2019 až 2022 približne o tretinu nižší. K rýchlejšiemu rastu portfólia spotrebiteľských úverov prispel aj nižší objem čistých odpisov a odpredajov zlyhaných úverov, hoci v porovnaní s predchádzajúcimi dvoma vplyvmi bol tento faktor menej významný.

Bude podľa vás trend rastúcich spotrebiteľských úverov pokračovať?

Hoci prirodzenou reakciou na vyššiu infláciu by podľa analytikov mohla byť rastúca priemerná výška poskytovaných úverov, takýto trend v údajoch však nie je vidieť. „Naopak, priemerná výška poskytnutých spotrebiteľských úverov v roku 2023 oproti roku 2022 mierne poklesla. Znamená to, že rastie dopyt po spotrebnom financovaní, ktorý sa odráža v tom, že sa poskytuje viac úverov,“ dodávajú analytici centrálnej banky.

Vývoj pri hypotékach je opačný

Nárast produkcie spotrebiteľských úverov ostro kontrastuje s vývojom hypoték, kde produkcia klesla o tretinu. Kým dopyt po hypotékach poklesol, pri spotrebiteľských úveroch zostal stabilný, podľa viacerých bánk dokonca vzrástol.

Úrokové sadzby vzrástli pri oboch typoch úverov, pri spotrebiteľských úveroch to však klienti pocítili výrazne menej. Kým pri novoposkytovaných hypotékach vzrástla splátka pri rovnakej hypotéke bežne takmer o polovicu, pri spotrebiteľských úveroch len približne o 6 percent. Spotrebiteľské úvery majú vďaka tomu dnes takmer tretinový podiel na náraste retailového portfólia, čo je najvyšší podiel za uplynulých 10 rokov.

Za vyšším rastom spotrebiteľských úverov na Slovensku by mohli byť dve odlišné motivácie, ktoré sa výrazne líšia najmä z hľadiska ich vplyvu na finančnú stabilitu.

Prvú z nich je možné podľa analytikov NBS označiť ako „kúp, kým nie je neskoro“. Keďže inflácia počas dlhšieho obdobia presiahla úrokové sadzby na nové spotrebiteľské úvery, zvyšuje sa motivácia kúpiť niektoré typy tovarov radšej skôr na úver ako neskôr bez úveru, ale za vyššiu cenu. Dopyt po financovaní spotreby na dlh je navyše umocnený vývojom finančnej situácie domácností, ktorá sa v uplynulých mesiacoch začala opäť postupne zlepšovať.

Druhou motiváciou by mohlo byť „ak nevychádza príjem, zober úver“. Spotrebitelia, ktorí čelili poklesu reálnych príjmov, by sa mohli snažiť tento výpadok čiastočne kompenzovať prostredníctvom spotrebného financovania. Táto motivácia však na rozdiel od predchádzajúcej môže viesť k zvýšeniu rizikovosti poskytovaných spotrebiteľských úverov.

Lepšia z dvoch možností

Zdá sa, že hoci na Slovensku môžu stáť za oživením produkcie spotrebiteľských úverov oba tieto príbehy, prvý z nich podľa analytikov zrejme prevláda.

„To je z pohľadu finančnej stability pre rizikovosť portfólia spotrebiteľských úverov dobrá správa. Rizikové parametre novoposkytovaných spotrebiteľských úverov sa nezhoršujú,“ dodávajú analytici.

Zvýšenie produkcie spotrebiteľských úverov sa navyše deje v čase, keď začínajú priemerné reálne príjmy domácností opäť rásť. Tento vývoj sa navyše premieta aj do očakávaní priaznivejšej finančnej situácie zo strany samotných domácností.

Viac o téme: analytici , domácnosti , hypotekárne úvery , inflácia , Národná banka Slovenska NBS , spotrebiteľské úvery , úvery

Súvisiace články

Aktuálne správy