Inšpektoráty práce vlani odhalili nelegálnu prácu u takmer 700 zamestnávateľov

Inšpektoráty práce odhalili vlani pri kontrolách nelegálnu prácu u 692 zamestnávateľských subjektov. Títo zamestnávatelia nelegálne zamestnávali dokopy 1172 osôb. Za minulý rok inšpektoráty práce uložili pokutu za nelegálne zamestnávanie 683 zamestnávateľom v celkovej sume takmer 2,5 milióna eur. Vyplýva to z informatívnej správy o vyhľadávaní a potieraní nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania za rok 2023, ktorú v stredu vzala vláda na vedomie.

Inšpektori pri kontrolách odhalili, že nelegálne zamestnaných za minulý rok bolo 321 žien a 851 mužov. Zistili aj 35 prípadov nelegálneho zamestnávania mladistvých osôb.

Väčšina nelegálne zamestnaných osôb bola slovenskej národnosti, 163 osôb bolo z cudziny. Najviac boli spomedzi cudzincov nelegálne zamestnávaní ľudia z Ukrajiny, a to prevažne v stavebníctve či administratívnych a podporných službách. Najčastejším dôvodom porušenia pravidiel boli chýbajúce pracovné zmluvy.

Najviac nelegálnych zamestnancov objavili inšpektori v stavebníctve

Najviac nelegálnych zamestnancov objavili inšpektori v stavebníctve (431), nasledovali ubytovacie a stravovacie služby (168) či veľkoobchod a maloobchod (143).

V roku 2023 bolo celkovo vykonaných 18 485 kontrol, ktoré boli zamerané na preverenie dodržiavania zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania. Inšpektoráty práce skontrolovali 16 677 zamestnávateľských subjektov a 34 508 fyzických osôb vykonávajúcich prácu na pracoviskách kontrolovaných subjektov.

Viac o téme: Národný inšpektorát práce NIP , nelegálna práca , práca , zamestnávatelia

Súvisiace články

Aktuálne správy