365.bank vlani zvýšila zisk aj objem poskytnutých úverov

, Redakcia

Minulý rok priniesol viacero makroekonomických a geopolitických výziev, no 365.bank ho vníma ako obchodne úspešný. Banka podľa zverejnených údajov dosiahla zlepšenie takmer v každej položke svojho prevádzkového výsledku a rok uzavrela so ziskom na úrovni takmer 85 miliónov eur.

V súlade so svojou stratégiou sa 365.bank zameriavala v minulom roku najmä na oblasť retailového bankovníctva. V rámci neho rástla z pohľadu objemu poskytnutých retailových úverov, ktorý prevýšil úroveň 2,2 miliardy eur, ako aj počtu aktívnych klientov, ktorý narástol o 7 percent.

„Aj keď uplynulý rok priniesol mnoho makroekonomických a geopolitických výziev, vnímam ho z pohľadu banky ako úspešný. Dokázali sme rásť vo väčšine pre nás dôležitých ukazovateľoch. V súlade s našou stratégiou sme sa aj tento rok fokusovali najmä na retailový segment klientov a utlmovali korporátny biznis,“ hodnotí rok 2023 CEO 365.bank Andrej Zaťko.

Rok 2023 uzavrela 365.bank s čistým ziskom na úrovni takmer 85 miliónov eur. Po očistení jednorazového efektu v podobe výnosu z predaja dcérskej spoločnosti 365.life, ku ktorému došlo v predchádzajúcom roku, pritom ide medziročne o nárast výsledku hospodárenia na úrovni 8 percent.

Radi testujete svoje vedomosti?
Vyskúšajte niektorý z našich ďalších kvízov na tejto stránke!

Pod hospodársky výsledok sa pritom podpísali najmä pozitívne obchodné výsledky banky v retailovej oblasti, ale aj pozitívny vývoj opravných položiek. Portfólio retailových úverov vzrástlo o 4 percentá na 2,2 miliardy eur a objem vkladov retailových klientov ostal v porovnaní s predchádzajúcim rokom na stabilnej úrovni 3,2 miliardy eur. „365.bank zaznamenala nárast počtu aktívnych klientov o 7 percent. Darilo sa aj predaju podielových fondov 365.invest hlavne prostredníctvom pobočkovej siete, ktorý vzrástol o 34 percent na 162 miliónov eur,“ dodáva hovorkyňa banky Linda Valko Gáliková.

V dôsledku zvýšenej aktivity banky v obchodnej oblasti dosiahla nárast čistého príjmu z poplatkov a provízií o 14,3 percenta na 49,8 milióna eur. V reakcii na rastúci trend úrokových sadzieb, ovplyvnený najmä rastom centrálnej sadzby ECB, ako aj sadzby štátnych dlhopisov, dosiahol aj čistý úrokový príjem medziročný nárast o 9 percent na približne 130 miliónov eur.

Inflácia tlačila na úpravu miezd

Na druhej strane sa 365.bank darilo držať prevádzkové náklady pod kontrolou. V tomto smere pritom zaznamenala len mierny nárast personálnych nákladov o 7 percent, a to v reakcii na narastajúcu infláciu a s ňou súvisiacu úpravu miezd, a medziročne nezmenenú úroveň ostatných prevádzkových nákladov.

S cieľom posilňovať svoju pozíciu plnoformátovej retailovej banky naďalej redukovala korporátne portfólio úverov v prospech retailového segmentu. Čo sa týka ostatných ekonomických ukazovateľov, bilančná suma dosiahla medziročne porovnateľnú úroveň 4,6 miliardy eur. Celková kapitálová primeranosť je 22,56 percenta a naďalej významne prekračuje úroveň minimálneho požadovaného kapitálu.

V priebehu uplynulého roka banka úspešne umiestnila ďalšie emisie senior nezabezpečených dlhopisov (MREL), historicky po prvýkrát aj emisiu určenú retailovým klientom, a to vo výške 12,5 milióna eur.

„V roku 2023 získala 365.bank od ratingovej agentúry Moody’s depozitný a rating emitenta na úrovni Ba1/NP, čo v porovnaní s tým predchádzajúcim predstavuje výrazné zlepšenie. Pod tento výsledok sa podpísala najmä transformácia na plnoformátovú retailovú banku, ale aj redukcia korporátneho portfólia úverov, či väčší fokus sa na poskytovanie a rast spotrebiteľských a hypotekárnych úverov retailovým klientom,“ dodáva hovorkyňa banky.

Vyššie zdanenie ovplyvní stratégiu banky

Čo sa týka očakávaní na aktuálny rok 2024, 365.bank bez pochýb vníma najmä nové výzvy spojené s legislatívou. „Výrazné zvýšenie zdanenia ovplyvní stratégiu banky a niektoré pripravené projekty, ktoré budú v tejto situácii prehodnotené. A ešte viac zvýši potrebu efektívneho fungovania a zvyšovania výnosov. Primeraný zisk je jeden z parametrov, ktoré sú od bánk vyžadované legislatívou a súčasne stabilnú a ziskovú banku od nás očakávajú aj naši klienti,“ dodáva Andrej Zaťko.

Doterajšiu ponuku platieb mobilom a hodinkami 365.bank rozšírila o nové spôsoby platenia. V priebehu roka spustila nové formy smart platieb prsteňom, náramkom, kľúčenkou, či analógovými hodinkami.

Viac o téme: 365.bank , Andrej Zaťko , bankový sektor , banky , dlhopisy , hospodárske výsledky , hypotéky , Linda Valko Gáliková , úvery , zisk

Súvisiace články

Aktuálne správy