Verejné budovy budú môcť využiť podporu na rýchle energetické opatrenia

Slovenská inovačná a energetická agentúra SIEA zverejní 3. mája výzvu na predkladanie projektov zameraných na zníženie spotreby energie v budovách vo vlastníctve štátu alebo samospráv. Príspevky v minimálnej výške 100 000 eur sú určené na rýchlo uskutočniteľné opatrenia. V pláne obnovy je na tento účel vyčlenených 20 miliónov eur, informovala v pondelok SIEA

„Pripravili sme novú a zjednodušenú formu pomoci na čiastkovú obnovu budov. Podporené budú osvedčené rýchlo realizovateľné opatrenia, ktoré pomôžu verejným budovám znížiť spotrebu a zároveň účty za energie,“ priblížila generálna riaditeľka SIEA Ľubica Šimková. Finančné prostriedky sú určené na výmenu okien a dverí, zateplenie strechy a podlahy nevykurovaného podkrovia, modernizáciu osvetlenia či inštaláciu termostatických hlavíc a slnečných kolektorov.

Žiadosť o finančný príspevok budú môcť podávať vybrané subjekty štátnej správy, územnej samosprávy a ostatné subjekty verejnej správy. Podporu bude možné využiť na zníženie spotreby energie napríklad v obecných, mestských, okresných úradoch a v budovách VÚC, ministerstiev, súdov, polície, armády, ale aj vo väzniciach a požiarnych staniciach.

Maximálny príspevok bude závisieť od celkovej podlahovej plochy budovy a rozsahu realizovaných opatrení, napríklad od počtu vymenených svietidiel, plochy vymenených okien alebo zateplenej strechy.Podmienky, dokumentácia a ostatné prílohy výzvy budú zverejnené na webovej stránke Ministerstva hospodárstva SR pri vyhlásení výzvy 3. mája 2024.

Viac o téme: energia , energie , financie , SIEA

Súvisiace články

Aktuálne správy