Slovenské elektrárne plánujú v Mikšovej vybudovať batériové úložisko

Slovenské elektrárne (SE) pokračujú v príprave projektu výstavby batériového úložiska v Mikšovej v okrese Bytča s kapacitou deväť megawatt hodín. Cez verejnú súťaž hľadajú dodávateľa, ktorý zabezpečí prípravné práce v podobe vyvedenia výkonu a stavebných prác. Investičné náklady firma odhadla na 3,16 milióna eur.

„Predmetom je dobudovanie vyvedenia výkonu, novej rozvodne, dobudovanie stanovišťa pre batériové úložisko, stanovišťa pre pripojenie transformátora s výkonom desať megavolt ampéra a stanovišťa pre batériové úložisko s výkonom osem megawattov s kapacitou deväť megawatt hodín,“ konkretizovali SE v oznámení, ktoré zverejnili vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie. Súčasťou realizácie podľa nich bude aj rekonštrukcia oplotenia a vybudovanie nového osvetlenia a pojazdných komunikácií.

Náklady na realizáciu prác odhadla spoločnosť na 3 169 350 eur, ako kritérium pre výber víťaza súťaže určila najnižšiu ponúknutú sumu. Dodávateľa vyberie prostredníctvom rokovacieho konania so zverejnením výzvy na súťaž.

Investíciu plánujú SE financovať aj z plánu obnovy a odolnosti v rámci výzvy na podporu zvyšovania flexibility elektroenergetických sústav pre vyššiu integráciu obnoviteľných zdrojov energie – prečerpávacie vodné elektrárne a stacionárne batériové systémy. „Zákazka je súčasťou projektu Batériové úložisko Mikšová, a teda na realizáciu projektu ako celku je nevyhnutné naplniť a zrealizovať všetky čiastkové projekty,“ skonštatovali SE. Spoločnosť ešte vo februári vyhlásila verejnú súťaž aj na dodávku transformátora, náklady odhadla na 586 900 eur.

Viac o téme: batérie , Slovenské elektrárne SE

Súvisiace články

Aktuálne správy