Protimonopolný úrad udelil OMV výnimku zo zákazu implementovať koncentráciu u čerpacích staníc

Protimonopolný úrad (PMÚ) SR vydal rozhodnutie, ktorým podnikateľovi OMV Slovensko, s. r. o., udelil výnimku zo zákazu vykonávať práva a povinnosti vyplývajúce z koncentrácie. Tá spočíva v získaní priamej výlučnej kontroly OMV Slovensko nad 27 čerpacími stanicami značky Benzinol (koncentrácia OMV/Benzinol). O rozhodnutí, ktoré nadobudlo právoplatnosť 16. februára, informovala hovorkyňa úradu Adriana Oľšavská.

PMÚ podľa jej informácií usúdil, že pre možnosť udelenia takejto výnimky sú splnené podmienky. Zvážil na jednej strane opodstatnenosť žiadosti v kontexte rozsahu a nevyhnutnosti úkonov, pre ktoré OMV Slovensko o výnimku žiadal. Na druhej strane úrad vzal do úvahy štádium správneho konania vo veci koncentrácie OMV/Benzinol a skutočnosť, že požadované úkony sa nevzťahujú na tie čerpacie stanice, vo vzťahu ku ktorým sa vykonáva bližšia analýza dosahov koncentrácie.

Pripomenula, že účinky koncentrácie OMV/Benzinol na hospodársku súťaž posudzuje PMÚ v samostatnom správnom konaní. OMV Slovensko v konaní požiadal o možnosť vykonať určité úkony súvisiace s koncentráciou ešte predtým, ako o nej PMÚ rozhodne.

Oľšavská dodala, že konanie o udelení výnimky zo zákazu implementácie koncentrácie je v praxi PMÚ málo využívaným inštitútom. Vyplýva to najmä z nevyhnutného splnenia podmienok žiadosti o takúto výnimku. Podrobnosti o tomto inštitúte je možné nájsť v usmernení PMÚ.

Viac o téme: čerpacie stanice , OMV , Protimonopolný úrad SR PMÚ , výnimka , zákaz

Súvisiace články

Aktuálne správy