Jednoduchšie povoľovanie veterných elektrární mešká, upozornila SAPI

Prijatie jednotnej metodiky posudzovania projektov veterných elektrární, ktorá by odstránila legislatívne bariéry pre rozvoj veternej energetiky na Slovensku, sa od jari 2023 prakticky nepohlo vpred. Vo štvrtok na to upozornila Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI), podľa ktorej to môže spôsobiť problémy s dostupnosťou zelenej elektriny, požadovanej niektorými investormi. „Dnes, keď nemáme jednotnú metodiku, má prakticky každý projekt rozdielne požiadavky na to, čo a ako má vyhodnocovať v rámci posudzovania vplyvov na životné prostredie. Aj po takmer roku od oznámenia začiatku prípravy tejto metodiky je prakticky nemožné odhadnúť, kedy a či vôbec dokážeme povoliť veternú elektráreň,“ skonštatoval člen výkonného výboru SAPI Ján Lacko.

Meškanie zjednodušenia povoľovacích procesov môže podľa SAPI ohroziť aj záväzky Slovenska voči zahraničným investorom. Lacko dodal, že SAPI vníma vôľu rozbehnúť po mnohých rokoch na Slovensku využívanie veternej energetiky, no nevidí zásadný posun v diskusiách o zmenách zákonov či v rámci prípravy jednotnej metodiky pre posudzovanie týchto obnoviteľných zdrojov energií. Meškanie míľnikov zameraných na zjednotenie a zjednodušenie povoľovania veterných elektrární skonštatovala aj Národná implementačná a koordinačná agentúra (NIKA) vo februárovej správe o pokroku v implementácii plánu obnovy a odolnosti predloženej na rokovanie vlády. Okrem jednotnej metodiky pre posudzovanie projektov v rámci celého Slovenska mešká podľa NIKA aj príprava tzv. akceleračných zón, v ktorých by mali v zjednodušenom režime vyrásť veterné elektrárne s inštalovaným výkonom 300 megawatt (MW). To môže ohroziť nielen platby z plánu obnovy, ktoré sú naviazané na splnenie týchto míľnikov, no podľa Lacka je to najmä na škodu nielen ekonomiky, ale aj domácností.

„Veterné elektrárne dnes patria spolu s fotovoltickými elektrárňami k technologicky najlacnejším zdrojom elektriny,“ upozornil. Na SAPI, ako združenie zastrešujúce investorov pripravujúcich projekty obnoviteľných zdrojov energií (OZE), sa obrátila už aj švédska automobilka Volvo Cars, ktorá na Slovensku plánuje klimaticky neutrálnu výrobu elektromobilov. Tá hľadá developerov OZE, ktorí by vedeli do konca roka 2026 zabezpečiť výstavbu a prevádzku takýchto elektrární pre ich závod vo Valalikoch. Pri požadovanom objeme elektriny bude podľa SAPI s vysokou pravdepodobnosťou nevyhnutné, aby súčasťou mixu zelených zdrojov zásobujúcich Volvo boli aj veterné elektrárne. „Ak po roku od ohlásenia zrýchlenia procesov samotná vláda konštatuje, že sme sa nepohli vpred, nemusí byť ani dva a pol roka dosť času na zmenu legislatívy, povolenie projektov a ich výstavbu a uvedenie do prevádzky,“ dodal Lacko.

Viac o téme: meškanie , metodika , OZE , SAPI , veterná energia

Súvisiace články

Aktuálne správy