Analytik NBS: Vďaka teplému počasiu sa plynom kúrilo málo (blog)

, Michal Marenčák, expert analytik ekonometrického modelovania NBS

V dôsledku nezvyčajne teplého počasia ľudia na Slovensku šetrili plynom. 

Spotreba plynu u nás je veľmi úzko spojená s počasím. Keď je vonku teplo a netreba kúriť, spotreba plynu je razom nižšia[1]. Grafy 1 a 2 ukazujú, koľko plynu domácnosti spotrebujú a priemernú mesačnú teplotu.

Zdroj: SPP Distribúcia
Zdroj: eMeteo.sk, meteostanica Vajnory

Za uplynulých 10 mesiacov tohto roka domácnosti na Slovensku spotrebovali o 8 percent menej plynu ako vlani. Ak by sme prognózovali spotrebu plynu podľa odhadov ku konca roka 2022 pre rok 2023 len na základe teploty, vieme vysvetliť 77 percent tohto poklesu (Graf 3). Nezvyčajne teplý september tohto roka napríklad spôsobil, že spotreba plynu nebola vyššia ako v letné mesiace jún až august.

Zdroj: SPP Distribúcia, NBS vlastné výpočty
Zdroj: Energetický regulačný úrad Českej republiky, NBS vlastné výpočty

V Česku domácnosti spotrebovali menej ako indikuje vývoj teploty. České domácnosti spotrebovali v mesiacoch január až september 2023 oproti rovnakému obdobiu v 2022 o 13 percent menej plynu. No teplotou nedokážeme vysvetliť nič z tohto poklesu (Graf 4).

Jeden z možných faktorov je aj vývoj cien. Kým na Slovensku sa zvýšili ceny plynu medzi rokmi 2022 a 2023 v priemere o 12 percent, v Česku až o 46 percent. Kvantifikovať presný vplyv cien by vyžadovalo väčšiu vzorku krajín.

Dôsledky. Nie je sporné, že niektoré domácnosti finančnú pomoc v reakcii na vysoké ceny energií a potravín potrebujú. No plošná pomoc má dve odvrátené strany. Tou prvou sú obrovské fiškálne náklady. Tou druhou je to,  že nefunguje cenový signál, inak povedané, nezmenená cena nemotivuje k úsporám. Takže, ako sa hovorí, bez vetra sa ani lístok nepohne – bez zvýšenia ceny plynu sa spotreba veľmi nezmení. Trhové ceny išli rapídne hore. Nereagujúca spotreba nie je teda len drahá, no má i environmentálne dôsledky a zároveň znamená i pretrvávajúcu zraniteľnosť pre krajinu v jej závislosti na dovozoch plynu. Chýbajúci cenový signál k tomu brzdí a odďaľuje nutné investície.

Text bol pôvodne publikovaný na webe Národnej banky Slovenska.

[1] Viď. NBS Analytický komentár Príprava na Slovensko bez ruského plynu, Apríl 2022.

Viac o téme: blog, Michal Marenčák, Národná banka Slovenska NBS, plyn, počasie

Súvisiace články

Aktuálne správy