Na bratislavskej burze v októbri obchody za 677 mil. eur

Pridajte názor  Zdroj:

8. 11. 2010 - Celkovo sa v októbri na bratislavskej burze zrealizovalo 725 transakcií, v rámci ktorých sa zobchodovalo takmer 405,5 mil. cenných papierov.

Celkový objem obchodov na Burze cenných papierov v Bratislave (BCPB) dosiahol v októbri tohto roka 677,07 mil. eur, čo v medzimesačnom porovnaní predstavuje nárast o 13,94 %. V desiatom mesiaci sa na bratislavskej burze zrealizovalo 725 transakcií, v rámci ktorých sa zobchodovalo takmer 405,5 mil. cenných papierov. Počet zobchodovaných cenných papierov v porovnaní so septembrom vzrástol o 29 % a počet transakcií o 25,4 %. V medziročnom porovnaní podľa informácii zverejnených burzou objem transakcií poklesol o 38 %, avšak počet zobchodovaných cenných papierov vzrástol o 357,17 % a počet transakcií stúpol o 145,8 %.

Majetkové cenné papiere domácich spoločností boli predmetom kúpy a predaja v 563 transakciách, v rámci ktorých sa zobchodovalo 515 176 akcií vo finančnom objeme 6,44 mil. eur. V porovnaní s tohtoročným septembrom poklesol objem obchodov o 84,61 %, ako aj počet zobchodovaných cenných papierov o 60,55 %. Počet transakcií však vzrástol o 40,4 %. Výrazná časť objemu obchodov s akciami, a to 97,49 %, bola v desiatom mesiaci vytvorená v rámci priamych obchodov s emisiou akcií Best Hotel Properties.

Trhová kapitalizácia akcií k poslednému obchodnému dňu októbra zaznamenala medzimesačný pokles o 5,6 % na úroveň 3,07 mld. eur. Reálna časť pripadajúca na emisie, ktoré majú v histórii aspoň jednu trhovú cenu, s výnimkou podielových listov, predstavovala 2,97 mld. eur a na mesačnej báze poklesla o 5,78 %. Dosiahla tak 96,7-percentný podiel na celkovej kapitalizácii akciového trhu. Trhová kapitalizácia kótovaných emisií zaznamenala od konca septembra 7,28-percentný pokles na hodnotu 2,11 mld. eur.

Slovenský akciový index SAX uzatváral október na úrovni 217,49 bodu, čo predstavovalo 6,45-percentný medzimesačný a 21,31-percentný medziročný pokles. Mesačné maximum 229,03 bodu dosiahol SAX 6. októbra a mesačné minimum 217,49 bodu nadobudol 29. októbra.