ŽSR otvárajú modernizáciu úseku Nové Mesto n. V - Zlatovce

Pridajte názor  Zdroj:

10. 5. 2010 - Prvá a druhá etapa modernizácie železničnej trate na 17,5 kilometrovom úseku z Nového Mesta nad Váhom do Zlatoviec pre rýchlosť 160 kilometrov za hodinu má stáť 263,837 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty. Práce, spolufinancované z Kohézneho fondu Európskej únie, by mali byť hotové v máji 2013.

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) v utorok 11. mája oficiálne otvárajú stavbu modernizácie 17,5 kilometrového úseku Nové Mesto nad Váhom - Trenčianske Bohuslavice - Zlatovce. Ide o 1. a 2. etapu modernizácie železničnej trate Nové Mesto nad Váhom - Púchov v dĺžke 58,6 kilometra pre rýchlosť 160 kilometrov za hodinu. Do konca minulého roka boli na stavbe vykonané prípravné práce a začala výstavba železničného tunela Turecký vrch.

Prvé dve etapy modernizácie úseku z Nového Mesta nad Váhom do Zlatoviec za zmluvnú cenu 263,837 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty realizuje Združenie Nové Mesto - Zlatovce 2009, vedené českou spoločnosťou OHL ŽS, a.s. so sídlom v Brne. Vybraný dodávateľ uspel vo verejnej súťaži so štyrmi prijatými ponukami. Práce by mali byť hotové za tri roky a osem mesiacov od uzavretia zmluvy s vybraným dodávateľom v máji 2013. Zmluva bola uzatvorená vlani 26. augusta. Pôvodná predpokladaná celková cena zákazky predstavovala 310,091 mil. eur bez dane. Železnice vyhlásili tender na realizáciu 1. a 2. etapy stavby v apríli minulého roka.

Projekt bude spolufinancovaný z prostriedkov Kohézneho fondu Európskej únie v rámci Operačného programu Doprava. Ministerstvo dopravy plánovalo, že Kohézny fond poskytne na 1. a 2. etapu stavby 190,43 mil. eur, spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu malo tvoriť 33,605 mil. eur a iné zdroje mali dosiahnuť 142,401 mil. eur vrátane dane.

Ďalšími členmi konzorcia sú slovenské firmy Skanska BS, a.s. Prievidza (od 1. apríla sa stala súčasťou spoločnosti Skanska SK, a.s. Bratislava), Váhostav-SK, a.s. Žilina, Doprastav, a.s. Bratislava a Eltra, spol. s r.o. Košice. Predpokladaný podiel prác v subdodávateľskom vzťahu by mal dosiahnuť vyše 37 %.

Treťou etapou bude obnova úseku Zlatovce - Trenčianska Teplá v dĺžke takmer 12 kilometrov, vrátane stavby nového železničného mosta v Trenčíne a prestavby železničnej stanice v Trenčíne. Predpokladaná cena zákazky podľa vyhlásenej verejnej súťaže predstavuje 296,12 mil. eur bez dane. Ukončenie stavebných prác je plánované v januári

Štvrtú a piatu etapu modernizácie na úseku Trenčianska Teplá - Ilava - Beluša v dĺžke 20,4 kilometra a za 290 mil. eur bez dane uskutočňuje Združenie ŽSR - Beluša, vedené firmou Strabag, s.r.o. Bratislava. Dodávateľ vzišiel z tendra s troma doručenými ponukami. Ďalšími členmi skupiny sú firmy Viamont DSP, a.s. Ústí nad Labem, Porr (Slovensko), a.s. Bratislava, Bögl a Krýsl, k.s. Praha a Alpine Slovakia, spol. s r.o. Bratislava. Železnice rozhodli o zadaní zákazky vlani 12. novembra. Predpokladaný podiel plnenia prác v subdodávateľskom vzťahu tretími stranami predstavuje 27 %. Obnovené budú aj železničné stanice Trenčianska Teplá, Dubnica nad Váhom, Ilava a Ladce. Práce majú byť hotové v máji 2014. Šiesta etapa na 7-kilometrovom úseku Beluša - Púchov, vrátane železničných staníc, by mala stáť 110,87 mil. eur. Stavba zatiaľ nie je krytá finančnými zdrojmi.