ZSSK za polrok znížila počet zamestnancov o 380

BRATISLAVA – Železničná spoločnosť (ZSSK), a.s. znížila počet zamestnancov v priebehu prvého polroka tohto roka o 380 ľudí. V medziročnom porovnaní je to zníženie o 441 zamestnancov. Vyplýva to z vyhodnotenia podnikateľského plánu spoločnosti na rok 2004, podľa ktorého ku koncu júna podnik zamestnával 18 045 pracovníkov v porovnaní s 18 425 zamestnancami zo začiatku roka. Najväčšie zníženie počtu zamestnancov evidovala spoločnosť v organizačných jednotkách v Košiciach, a to o 129 ľudí a v Bratislave o 125 ľudí. Do konca roka sa predpokladá znížiť počet zamestnancov ešte o ďalších 377 osôb.

V minulom roku ZSSK znížila počet zamestnancov o 1 695 pracovníkov. Podľa podnikateľského plánu na rok 2003 zníženie počtu zamestnancov spoločnosť splnila na 192,83 %, keď oproti plánovaným 879 pracovníkom bolo zníženie vyššie o 816 osôb.

ZSSK aj napriek znižovaniu počtu zamestnancov dosahuje požadované hodnoty vybraných ekonomických ukazovateľov. V sledovanom polroku v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka spoločnosť evidovala rastúci trend ukazovateľov produktivity práce.

Produktivita práce z výkonov, ktorá vyjadruje aký výkon bol dosiahnutý na zamestnanca, dosiahla výšku 325,3 prtkm na zamestnanca, čo je medziročný nárast o 9,8 %. Taktiež produktivita práce z výnosov, vyjadrujúca aké vysoké tržby boli na zamestnanca v bežnom roku, dosiahla medziročný nárast o 15,9 % na 642,5 tis. Sk.

ZSSK v súčasnosti modifikuje mzdový systém. Na rok 2004 vyčíslila spoločnosť mzdový nárast vo výške 6 %, čo je o 2,1 % menej ako je očakávaná miera inflácie na tento rok v národnom hospodárstve. Priemerná mzda za prvý polrok tohto roka pritom dosiahla výšku 17 074 Sk, čo v medziročnom porovnaní predstavuje nárast o 11,6 %.

Oproti plánovanej výške mzdy na tento polrok je to zvýšenie o 184 Sk, čím sa zároveň oproti plánu zvýšili aj mzdové náklady o viac ako 14 mil. Sk. Železničná spoločnosť v marci tohto roka ukončila kolektívne vyjednávanie, ktorým sa upravuje aj starostlivosť o zamestnancov. V prvom polroku tohto roka spoločnosť vyčíslila sociálne výdavky vo výške 151,6 mil. Sk, čo je medziročný pokles o 42 %.

Najväčší pokles výdavkov podnik evidoval pri výplate odstupného, sociálnych kompenzácií a špecifickej zdravotnej starostlivosti. Naopak, zvýšenie výdavkov zaznamenal ZSSK pri čerpaní sociálneho fondu a pri vyplácaní príspevkov na DDP.

Súvisiace články

Aktuálne správy