Výstavba priemyselného parku v Rimavskej Sobote bude rozdelená do štyroch etáp

Výstavba nového priemyselného parku v severnej časti Rimavskej Soboty bude rozdelená do štyroch etáp. Investícia si vyžiada i výstavbu dvoch nových križovatiek na ceste I/72. Vyplýva to zo zámeru, ktorý spoločnosť MH Invest predložila na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA).
MH Invest v zámere počíta s vybudovaním technickej infraštruktúry potrebnej pre budúci priemyselný park. Ide o rozvody elektrickej energie, plynu, vody, kanalizácie i dopravného napojenia. Návrh realizácie priemyselného parku v Rimavskej Sobote schválila vláda ešte v januári minulého roka. Rozkladať sa má na ploche viac ako 84 hektárov, začiatok výstavby je naplánovaný na budúci rok.
„Koncepčne je územie priemyselného parku rozdelené na štyri etapy, ktoré zodpovedajú plánovanej možnej etapizácii realizácie výhľadových zámerov a zabezpečenie infraštruktúry je riešené pre všetky tieto etapy,“ uvádza v zámere MH Invest.
Ako vyplýva zo zámeru, investícia do priemyselného parku si na hlavnom cestnom ťahu v smere na Hnúšťu vyžiada i vybudovanie nových križovatiek. „Vzhľadom na rozdelenie plôch plánovaného parku a budúcu výstavbu rýchlostnej cesty R2, ktorá rozdelí priemyselný park, je najvhodnejším riešením vytvoriť na ceste I/72 dve samostatné priesečné križovatky,“ skonštatoval MH Invest.
Celkové náklady na prípravu technickej infraštruktúry pre budúci priemyselný park v Rimavskej Sobote predstavujú takmer desať miliónov eur bez DPH. Do okresu s dlhodobo najvyššou mierou nezamestnanosti má priniesť minimálne 500 nových pracovných miest.

Súvisiace články

Aktuálne správy