Záujem o okamžité platby rastie, ich podiel prekročil 10 %

Pridajte názor  Zdroj: TASR

18. 6. 2022 - Okamžité bankové platby sa štyri mesiace po svojom zavedení stali na Slovensku bežnou súčasťou finančných transakcií.

Okamžité bankové platby sa štyri mesiace po svojom zavedení stali na Slovensku bežnou súčasťou finančných transakcií. Hoci ich zatiaľ ponúkajú iba tri spoločnosti s bankovou licenciou - Slovenská sporiteľňa, VÚB banka a Tatra banka (spolu s ňou aj Raiffeisen), ich podiel na celkových platbách prekročil v máji desať percent všetkých SEPA platieb a priblížil sa tak k celoeurópskemu priemeru. Okamžité platby ale majú väčší potenciál, ako len rýchle prevody medzi bankovými účtami, zdôraznila metodička stratégie platobných systémov Národnej banky Slovenska (NBS) Iveta Bohúňová.

"Za prvé štyri mesiace bolo dokopy spracovaných viac ako 8,7 milióna okamžitých platieb. Celkovo mali v máji okamžité platby viac ako 10,8-percentný podiel zo všetkých SEPA úhrad na Slovensku. Tento podiel je porovnateľný s celkovým podielom SEPA okamžitých platieb v európskych krajinách, ktorý na konci prvého štvrťroku roku 2022 dosiahol 11,48 %," priblížila Bohúňová.

Vo februári tohto roka, kedy systém začínal, evidovala NBS 1,7 milióna okamžitých platieb. V marci a v apríli ich počet prekročil 2,1 milióna a v máji sa už zvýšil na 2,7 milióna.

Výkonná riaditeľka Slovenskej bankovej asociácie (SBA) Milena Koreňová označila okamžité platby za "revolúciu" v platení. "Významným míľnikom bude postupné zapojenie ďalších slovenských bánk a štátu prostredníctvom Štátnej pokladnice do schémy, aby sme výhody okamžitých platieb využívali aj v prípade platenia správnych poplatkov alebo daní," avizovala.

Aj keď Slovensko zaviedlo okamžité platby neskôr ako väčšina európskych krajín, vlak nám v tejto inovácii podľa Bohúňovej neušiel. "Nechať sa viezť nám ale stačiť nebude. Ešte máme pred sebou niekoľko zastávok k cieľu," upozornila. Okamžité platby majú totiž oveľa väčší potenciál, ako len rýchle platby medzi bankovými účtami pomocou internetbankingu či aplikácií.

Okamžité platby otvárajú priestor pre celý trh poskytovateľov platobných služieb a fintechy, aby budovali riešenia nielen pre platby medzi osobami, ale tiež na platby u obchodníkov v kamenných prevádzkach a na internete. Vďaka nižším nákladom a okamžitému pripísaniu peňazí na účet obchodníka môžu konkurovať platbám platobnými kartami. "Okamžité pripísanie platieb na strane príjemcu je veľkým benefitom aj pre firemných a korporátnych klientov, ktorý umožňuje efektívnejšie spravovať tok financií vo firme," dodala odborníčka NBS.

Keďže okamžité platby sú dostupné pre klientov prakticky nepretržite, ich zavedenie si vyžadovalo značný zásah do bankových systémov s podmienkou, že musia byť zachované prísne štandardy z oblasti kybernetickej bezpečnosti a boja proti praniu špinavých peňazí. "Dôležitú časť implementácie tvorilo testovanie, ktorého úspech bol kľúčovým predpokladom pre sprístupnenie okamžitých platieb pre klientov zúčastnených bánk v stanovenom termíne," vysvetlila Koreňová.

Najväčšou výhodou okamžitých platieb je úhrada prostriedkov z účtu na účet do niekoľkých sekúnd. Elektronické platby sú uskutočniteľné kedykoľvek a bez časového obmedzenia, čo má vplyv aj na lepší manažment finančných tokov vo firmách. Transakčný limit je vo všeobecnosti stanovený na maximálne 100.000 eur, čo pokrýva bežné potreby klientov.