ÚVO vydal materiál k dodatkom pre situáciu v stavebníctve,je odkonzultovaný s EK

Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) vydal v nedeľu (15. 5.) avizovaný materiál k uzatváraniu dodatkov k zmluvám. Vznikol v súvislosti so situáciou v stavebníctve. Ide o všeobecné metodické usmernenie, ktoré bolo odkonzultované na pracovnej úrovni so zástupcami Európskej komisie (EK). Oznámil to v pondelok predseda ÚVO Miroslav Hlivák.
Všeobecné metodické usmernenie vzniklo v súvislosti s otázkami, kedy a za akých zákonných náležitostí je možné uzatvárať dodatky k zmluvám, ktorých dohodnutá suma nestačí na financovanie diela v dôsledku nárastov cien stavebných materiálov. Vyzdvihol, že úrad dokáže konštruktívne spolupracovať s EK na témach, ktoré trápia spoločnosť.
Hlivák upozornil, že úrad v kontexte avizovaných problémov v stavebníctve oslovil aj samotných verejných obstarávateľov a obstarávateľov v zastúpení Únie miest Slovenska. Tá vypracovala materiál, ktorý sa stal jedným z podkladov pre všeobecné metodické usmernenie. Poďakoval sa za konštruktívny prístup zo strany tých, ktorí sa s problémami v stavebníctve boria v praxi.
„Teší ma, že si úrad obhájil svoju pozíciu pri ďalšom vysvetľovaní zákona o verejnom obstarávaní aj v kontexte európskeho práva. Aj v tomto ďalšom komplexnejšom materiáli sme sa usilovali vysvetliť právnu podstatu opodstatnenosti uzatvárania dodatkov. Ako úrad sme si splnili svoju úlohu pri poskytnutí pomôcky pre všetkých, ktorí riešia situáciu v stavebníctve v kontexte rastúcich cien stavebných materiálov a zamýšľaného uzatvárania dodatkov k zmluvám,“ skonštatoval predseda ÚVO.
Podotkol, že toto je právna stránka problému, tú ekonomickú, ktorá sa týka podkladov na preukazovanie oprávnenosti zvyšovania nákladov pri stavbách, musia podľa jeho slov predostrieť ekonomické autority štátu. „Verím, že naša konštruktívna spolupráca s predstaviteľmi štátu v tejto ťažkej téme a v medziach našich kompetencií bude pokračovať ďalej,“ dodal Hlivák.

Súvisiace články

Aktuálne správy