Odborári prijali ponuku štátu pri štátnych zamestnancoch

Odborári prijali ponuku štátu plynúcu z minulotýždňového tretieho kola kolektívneho vyjednávania o kolektívnych zmluvách vyššieho stupňa pri štátnych zamestnancoch a pri zamestnancoch pracujúcich vo verejnom záujme. Informovala o tom v stredu Konfederácia odborových zväzov (KOZ) SR. V dohľadnom čase má dôjsť k podpisu dodatkov. Štátnym zamestnancom a zamestnancom pracujúcich vo verejnom záujme sa teda od druhého polroka 2022 budú valorizovať mzdy o tri percentá, dostanú 350-eurovú jednorazovú odmenu a jeden deň plateného voľna navyše.
„Po mesiacoch bolo dnes (v stredu) ukončené kolektívne vyjednávanie o znení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa pre zamestnancov pracujúcich v štátnej službe a vo verejnom záujme pre rok 2022,“ poznamenala hovorkyňa KOZ SR Martina Némethová s tým, že tohtoročné vyjednávanie bolo ovplyvnené nielen aktuálnou pandémiou nového koronavírusu a z nej vyplývajúcich ekonomických a sociálnych dosahov a reštrikcií. Ale aj východiskovou pozíciou, z ktorej kolektívni vyjednávači vychádzali. „Tá sa rovnala nule. Taká bola totiž prvotná reakcia Úradu vlády SR na návrh kolektívnych zmlúv predložených KOZ SR,“ uviedla hovorkyňa.
Dojednané finančné ohodnotenie a sociálne benefity preto považujú za aspoň čiastočný úspech, prinášajúci benefity nad rámec právnej úpravy.
Odborári v stredu zaslali úradu vlády informáciu, že pristúpia k podpisu dodatkov ku kolektívnym zmluvám pre rok 2021 a ku kolektívnym zmluvám na rok 2022. „Po doladení textácie jednotlivých ich ustanovení dôjde v dohľadnom čase k ich podpisu,“ avizovala hovorkyňa.
Ako zhrnula, po podpísaní kolektívnych zmlúv a dodatkov budú mať zamestnanci verejnej a štátnej služby trojpercentnú valorizáciu platov od 1. júla 2022. Súčasťou dohody je aj jednorazová odmena vo výške 350 eur, ktorá by bola zamestnancom v štátnej službe vyplatená v januári 2022 a zamestnancom pri výkone práce vo verejnom záujme do 30. júna 2022. V druhom polroku 2022 budú mať spomínaní zamestnanci tiež nárok na jeden deň plateného voľna navyše.
„Súčasťou kolektívnych zmlúv sú aj tzv. sociálne benefity, ako je priaznivejšia úprava oproti platnej legislatíve týkajúca sa pracovného času, dovolenky, odstupného, odchodného, príspevku na doplnkové dôchodkové sporenie a sociálneho fondu, úpravy pri dočasnej pracovnej neschopnosti, ako aj zadefinovanie úprav v rámci podnikových kolektívnych zmlúv,“ uzavrela hovorkyňa.

Súvisiace články

Aktuálne správy