Spoločné tlačové vyhlásenie MPSVR SR a ÚPSVR SR

Diskusia 2  Zdroj: TASR

14. 9. 2021 - Cieľom projektu Prvá pomoc z dielne rezortu práce sociálnych vecí a rodiny je predovšetkým ochrániť pracovné miesta a pomôcť ľuďom, ktorí sa ocitli v zlej finančnej, spoločenskej a predovšetkým sociálnej situácii.

Cieľom projektu Prvá pomoc z dielne rezortu práce sociálnych vecí a rodiny je predovšetkým ochrániť pracovné miesta a pomôcť ľuďom, ktorí sa ocitli v zlej finančnej, spoločenskej a predovšetkým sociálnej situácii.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR SR) a Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR SR) sú si vedomé možného zneužívania pomoci, nastavené kontrolné mechanizmy fungujú a darí sa poukázať na možné zneužívania krízového systému pomoci ľuďom.

V rámci projektu Prvá pomoc bolo začatých viac ako 2120 finančných kontrol.

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny za posledných osemnásť mesiacov prostredníctvom kontrolných mechanizmov pri príspevkoch všetkých aktívnych opatrení trhu práce podalo 25 trestných oznámení z dôvodu podozrenia na neoprávnené čerpanie príspevkov všetkých aktívnych opatrení trhu práce.

Rezort práce, sociálnych vecí a rodiny a ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny sú súčinné s orgánmi činným v trestnom konaní, nakoľko však v otvorených prípadoch prebiehajú vyšetrovania, nie je možné poskytovať bližšie informácie.

V tomto momente rezort neuvažuje nad pozastavením čerpania finančných príspevkov, nakoľko nastavené kontrolné mechanizmy fungujú a darí sa poukázať na možné zneužívania systému pomoci ľuďom. Vedenie rezortu nebude tolerovať zneužívanie krízového systému pomoci ľuďom a tým ohrozovanie čerpania pomoci poctivými zamestnávateľmi a živnostníkmi. TASR o tom informovala hovorkyňa ministra práce Eva Rovenská.