NDS zrušila verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby D3 Zelený most Svrčinovec

Pridajte názor  Zdroj: TASR

16. 6. 2021 - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) zrušila verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby D3 Zelený most Svrčinovec.

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) zrušila verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby D3 Zelený most Svrčinovec. Dôvodom je, že Železnice Slovenskej republiky vyhlásili verejné obstarávanie na Modernizáciu koridoru štátna hranica ČR/SR – Čadca – Krásno nad Kysucou a niektoré objekty sú totožné v zákazkách obidvoch spoločností. TASR o tom informovala vedúca oddelenia komunikácie NDS Eva Žgravčáková.

"Nastala teda situácia duplicitného obstarávania predmetných objektov verejných obstarávaní, čo môže mať za následok znemožnenie plnenia časti predmetu verejného obstarávania. NDS je toho názoru, že by v takomto prípade mohlo dôjsť k neefektívne vynaloženým finančným prostriedkom, preto pristupuje k zrušeniu predmetného obstarávania," vysvetlila Žgravčáková.

Pripomenula, že tender na zhotoviteľa zeleného mosta vyhlásila NDS koncom novembra minulého roka. "Do verejnej súťaže na zákazku za viac ako 17,8 milióna eur sa prihlásilo šesť stavebných spoločností. Predpokladáme, že opätovnú súťaž vyhlásime do 45 dní," doplnila vedúca oddelenia komunikácie NDS.

Úlohou zeleného mosta je podľa nej dať možnosť voľne žijúcim zvieratám na Kysuciach bezpečne prekonať cestu na ich migračnej trase. "Situovaný bude v údolí Šlahorovho potoka, medzi kruhovou križovatkou Svrčinovec a odbočkou na miestnu komunikáciu. Projekt je rozdelený na dva celky - ekodukt nad cestou I/11 a ekodukt nad železničnou traťou. Realizovať sa má v podmienkach Žltého FIDIC-u s predpokladanou dobou výstavby jeden a pol roka," uviedla Žgravčáková.

Výstavba ekoduktu je podmienkou schválenia nenávratného finančného príspevku zo strany Európskej komisie. "V prípade, ak by sa ekodukt nerealizoval, bolo by Slovensko povinné vrátiť nenávratný finančný príspevok v celkovej výške 285,2 milióna eur. Potreba zrealizovať ekodukt súvisí so zásahom diaľnice D3 Svrčinovec – Skalité do nadregionálneho biokoridoru," dodala vedúca oddelenia komunikácie NDS.