Na každých 1 000 Slovákov u nás pripadá 56 firiem

Pridajte názor  
Na každých 1 000 Slovákov u nás pripadá 56 firiem
Zdroj: Dun & Bradstreet
Foto: getty images


5. 5. 2021 - Vedie Bratislavský kraj, kde na každú tisícku obyvateľov pripadá až 162,8 podnikov, čo je o 10 viac ako rok predtým. Vyplýva to z údajov poradenskej spoločnosti Dun & Bradstreet.

Za uplynulý rok pripadá na 1 000 Slovákov historicky najviac firiem, v priemere až 56. Aj napriek tomu, že išlo o kritický rok spojený so šírením pandémie koronavírusu, kedy množstvo predikcií hovorilo o očakávanom výraznom poklese, tak sa priemer za celé Slovensko dokonca medziročne zvýšil o tri spoločnosti na tisícovku obyvateľov.

Bratislavský kraj sa dlhodobo vymyká celorepublikovému priemeru. Podľa poslednej analýzy Dun & Bradstreet v hlavnom meste a jeho okolí podniká 109 544 akciových spoločností a spoločností s ručením obmedzeným. Na tisíc Slovákov tak pripadá bezmála 163 firiem. „V Bratislavskom kraji podniká viac než tretina, až 35,6 percent, zo všetkých spoločností na Slovensku. Ide o ekonomicky najaktívnejšie a najatraktívnejšie miesto pre biznis. Medzi krajmi je v tomto smere obrovský rozdiel. Druhým, na počet firiem, najbohatším krajom je Nitriansky. Tam sídli 33 462 podnikov, čo je v prepočte 49,7  firiem na tisícku obyvateľov. Medzi prvou a druhou priečkou tak evidujeme priepastný rozdiel – až 113 spoločností na 1 000 obyvateľov,“ hodnotí Petra Štěpánová, analytička Dun & Bradstreet.

Analýza zároveň naznačuje, že počet firiem na počet Slovákov sa medziročne zvýšil v každom kraji, prirodzene najviac v spomínaných krajoch - Bratislavskom a Nitrianskom. Rebríček poukazuje aj na paradox. V Trnavskom kraji je hustota firiem vzhľadom k počtu obyvateľov výraznejšia. Sídli v ňom 27 608 podnikateľov, na 1 000 obyvateľov tak pripadá bezmála 49 spoločností – teda takmer toľko, ako v prípade Nitry a okolia, ktorá eviduje výrazne vyšší počet podnikateľov. Najmenej spoločností na tisícku Slovákov Dun & Bradstreet eviduje v Prešovskom (31,7) a Trenčianskom kraji (37,3).

 

Rozloženie podnikateľskej základne na Slovensku podľa krajov a počtu obyvateľov*

Kraj

Počet firiem
k marcu 2021

Počet obyvateľov
v kraji**

Počet firiem v roku 2021 v krajoch
na 1 000 obyvateľov

Počet firiem v roku 2020 v krajoch
na 1 000 obyvateľov

Bratislavský kraj

109 544

673 299

162,8

153,3

Nitriansky kraj

33 462

673 064

49,7

47,6

Košický kraj

31 957

801 715

39,9

38,0

Žilinský kraj

29 218

691 584

42,3

40,1

Trnavský kraj

27 608

565 281

48,9

46,9

Prešovský kraj

26 149

826 947

31,7

30,8

Banskobystrický kraj

25 845

644 350

40,1

39,6

Trenčiansky kraj

21 734

583 896

37,3

36,2

Nezistené

2 285

 

 

 

*Štatistika zahŕňa iba spoločnosti s ručením obmedzeným a akciové spoločnosti. Nezahŕňa napríklad komanditné spoločnosti alebo spoločenstvá vlastníkov a pod.

**Zdroj: ŠÚ SR /Stredný (priemerný) stav trvale bývajúceho obyvateľstva