Slovensko štartuje neformálne rokovania s EK o eurofondoch (2)

Pridajte názor  Zdroj:

4. 5. 2021 - Slovensko štartuje dlhý proces neformálnych rokovaní s Európskou komisiou (EK) o partnerskej dohode týkajúcej sa eurofondov na najbližšie programové obdobie.

Slovensko štartuje dlhý proces neformálnych rokovaní s Európskou komisiou (EK) o partnerskej dohode týkajúcej sa eurofondov na najbližšie programové obdobie. Uviedla to vicepremiérka a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová (Za ľudí) na utorkovej tlačovej konferencii. Dokument odsúhlasila Rada vlády SR pre politiku súdržnosti 2021 – 2027.

Ako dodala Remišová, na rade vlády o partnerskej dohode diskutovala so zamestnávateľmi, odbormi, samosprávami, akademickým sektorom či mimovládnymi organizáciami. "Som veľmi rada, že sme na tento strategický a investičný plán dostali mimoriadne pozitívne odozvy," zhodnotila ministerka.

Remišová priblížila, že strategický a investičný plán počíta s 12,8 miliardy eur z eurofondov, čo je menej ako v predchádzajúcom programovom období, a objemy zdrojov sa znižovali v každej oblasti.

Prostriedky budú rozdelené do viacerých fondov – Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR), Kohézny fond (KF), Európsky sociálny fond (ESF), Fond na spravodlivú transformáciu (FST), programy Interreg a Európsky námorný, rybársky a akvakultúrny fond. "Najväčšie škrty zo strany Európskej únie boli v KF," podotkla Remišová s tým, že z tohto fondu sa financuje najmä infraštruktúra.

Remišová vyčíslila, že do EFRR alokuje Slovensko 7,3 miliardy eur, do KF 2,6 miliardy eur, do ESF 2,1 miliardy eur a do nového FST, ktorý je určený na riešenie dôsledkov transformácie a podporu území, ktoré sú najviac postihnuté prechodom ku klimatickej neutralite, by malo ísť 459 miliónov eur. Na Slovensku z tohto nového fondu môžu byť podporené štyri regióny, a to trenčiansky (konkrétne región hornej Nitry), bratislavský, banskobystrický a košický región. Na programy Interreg by malo ísť 223 miliónov eur a na rybársky fond zvyšných 15 miliónov eur.

Remišová uistila, že pri rozdeľovaní sa nezohľadňovali politické kritériá, rozhodujúca bola odborná stránka veci a dodržiavať bolo treba aj mnoho pravidiel EK. Napríklad pri EFRR muselo byť dodržané pravidlo, že 25 % z peňazí pôjde na inovácie a 30 % na cieľ Ekologické Slovensko. Pri ESF zase musí ísť 25 % na inklúziu, tri percentá na materiálnu depriváciu, 12,5 % na záruky pre mladých.

Partnerská dohoda má päť cieľov. Do prvej priority – Inovatívne Slovensko – by malo byť alokovaných 1,97 miliardy eur. Na splnenie cieľa Zelenšie Slovensko pre budúce generácie chce Slovensko minúť 3,99 miliardy eur. Tretím cieľom je Mobilita, doprava a prepojenosť, kam Slovensko navrhuje alokovať 2,22 miliardy eur. Na štvrtú prioritu – Sociálne spravodlivé a vzdelané Slovensko – by malo ísť z eurofondov 2,93 miliardy eur a na posledný cieľ Kvalitný život v regiónoch chce Slovensko minúť 603 miliónov eur.