Po odklade je splácanie zväčša bez problémov, ťažkosti signalizujú podniky

Pridajte názor  Zdroj:

6. 4. 2021 - Pandémia nového koronavírusu výraznejšie neoslabila rast úverov. Návrat klientov k splácaniu po ukončení odkladov je zatiaľ v súlade s očakávaniami.

Pandémia nového koronavírusu výraznejšie neoslabila rast úverov. Návrat klientov k splácaniu po ukončení odkladov je zatiaľ v súlade s očakávaniami. Väčšina nemá ťažkosti s obnovením splácania. Objavujú sa však signály, že ťažkosti s opätovným splácaním po ukončení odkladu má stále viac podnikov. Konštatuje to Národná banka Slovenska (NBS) v aktuálnom makroprudenciálnom komentári.

NBS zároveň rozhodla o ponechaní proticyklického kapitálového vankúša na úrovni 1 %. "Vývoj za posledné mesiace vo finančnom sektore nepriniesol udalosti, ktoré by si vyžiadali zmenu proticyklického kapitálového vankúša," poznamenala národná banka.

Úvery domácnostiam už viac ako tri roky postupne zmierňovali tempo svojho rastu, ich rast však ostal pomerne výrazný aj po nástupe koronakrízy. "Na konci minulého roka bol ich 6,1 % medziročný rast siedmy najrýchlejší v EÚ," podotýka NBS v komentári. Úvery na bývanie naďalej rýchlo rástli, v roku 2021 sa ich rast však spomalil. Rast úverov súkromným podnikom sa napriek prehĺbeniu prepadu ich tržieb dokonca mierne zrýchlil.

Sprísnenie protipandemických opatrení sa v úvode tohto roka odrazilo aj na úverovom trhu. Zvýšená neistota a oslabená ekonomická dôvera domácností v dôsledku prebiehajúcej druhej vlny pandémie tak nepriaznivo vplývajú na dopyt domácností po úveroch. Rast cien nehnuteľností podľa NBS koronakríza výraznejšie nepribrzdila, klesli však ceny nájmov.

Čistý zisk bánk sa v roku 2020 o štvrtinu znížil na 465 miliónov eur. "Pod zníženie ziskovosti sa podpísala pandémia, keď v dôsledku zhoršenej ekonomickej situácie začali viaceré banky vo zvýšenej miere vytvárať opravné položky a rezervy," priblížila NBS. Úvod roka 2021 bol z pohľadu ziskovosti pre banky priaznivejší ako to bolo v minulom roku. Bankový sektor však ostáva aj naďalej kapitálovo dostatočne silný. Z tohto pohľadu by ho nemali ohroziť ani straty z možných zlyhaní úverov v budúcnosti v dôsledku koronakrízy.

Úvery zatiaľ podľa NBS výraznejšie nezlyhávajú, ale banky sa pripravujú na možné straty v dôsledku ich zlyhania v nasledujúcich mesiacoch. "Problémy so splácaním po ukončení odkladu sa objavujú približne pri 4,2 % úverov na bývanie a 13,9 % spotrebiteľských úverov," vyčíslila národná banka v komentári. Vyššie úrovne tak vykazujú najmä spotrebiteľské úvery. Za oba typy úverov spolu ide o 6,1 % úverov. Približne to teda zodpovedá zisteniam prieskumu medzi zadlženými domácnosťami na konci roka 2020.

Pri malej časti ukončených odkladov bol odklad ďalej predĺžený na základe individuálnej dohody medzi bankou a klientom. Týkalo sa to viac odkladov ukončených pri spotrebiteľských úveroch (3,8 %) ako pri úveroch na bývanie (2,1 %).

Počas druhej vlny pandémie sa poskytovali aj nové odklady klientom, ktorým doteraz nebol poskytnutý odklad podľa zákona lex korona. Miera týchto nových odkladov však bola výrazne nižšia ako v prvej vlne pandémie. "Počas januára 2021 boli splátky novoodložené pri 0,24 % portfólia hypotekárnych úverov a 0,5 % portfólia spotrebiteľských úverov," konštatuje NBS. Približne polovica z týchto odkladov bola poskytnutá podľa zákona lex korona, zvyšná časť bola poskytnutá na základe individuálnej dohody medzi klientom a bankou.

Od začiatku koronakrízy sa ukazovalo, že domácnosti, ktoré už pred krízou mali vysoké splátky k príjmu výrazne viac žiadali o odklad splátok. Napriek odkladom sa však obavy z neschopnosti opätovne začať splácať stupňujú práve v skupine domácností vysoko zaťažených splátkami.

Nárast zlyhaných úverov podnikom je utlmený, ale objavujú sa signály možného zhoršenia v budúcnosti. Objem novozlyhaných úverov, ktorý bol počas prvého polroka 2020 čiastočne utlmený vďaka výraznej miere využívania odkladov splátok, však začal od tretieho štvrťroka opätovne rásť.

Objavujú sa signály, že ťažkosti s opätovným splácaním po ukončení odkladu má stále viac podnikov. "Pri odkladoch ukončených v poslednom období pozorujeme horšiu kreditnú kvalitu v porovnaní s odkladmi končiacimi skôr. Toto riziko je o to vyššie, že objem úverov s ukončeným odkladom práve v posledných mesiacoch výrazne narástol," upozornila NBS. Analýza vývoja kreditnej kvality pri úveroch s odkladom ukončeným skôr navyše naznačuje, že podiel úverov v omeškaní v období po ukončení odkladu neklesá, dokonca skôr rastie.