Týždenný prehľad ekonomických udalostí v SR na 4. týždeň

Pridajte názor  Zdroj:

22. 1. 2021 - pondelok09.00 Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti Bratislava, NR SR, Bratislavský hrad, pri Mikulášskej bráne25.

pondelok

09.00 Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

Bratislava, NR SR, Bratislavský hrad, pri Mikulášskej bráne

25. januára - pondelok

15.00 Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

Bratislava, NR SR, miestnosť č. 11 - kinosála, prízemie, Námestie A.

Dubčeka 1

26. januára - utorok

09.00 Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Bratislava, NR SR, miestnosť č. 31, Námestie A. Dubčeka 1

26. januára - utorok

10.00 Online stretnutie zástupcov spoločnosti IKEA s médiami

Téma: Ohliadnutie za finančným rokom 2020

potvrdenie účasti na: turociova@seesame.com

26. januára - utorok

13.00 23. schôdza Národnej rady SR

Bratislava, NR SR, Námestie A. Dubčeka 1

27. januára - streda

09.00 23. schôdza Národnej rady SR

Bratislava, NR SR, rokovacia sála, Námestie A. Dubčeka 1 Text, Zvuk

27. januára - streda

10.00 Online informačný deň združenia Priatelia Zeme-CEPA

Bez kapacít v regiónoch Slovensko nesplní svoj klimatický záväzok.

Registrácia na:

https://priateliazemecepa.clickmeeting.com/id2/register

27. januára - streda

Informatívna správa ŠÚ SR o:

- vývoji cien vo výrobnej sfére v decembri 2020

28. januára - štvrtok

09.00 23. schôdza Národnej rady SR

Bratislava, NR SR, rokovacia sála, Námestie A. Dubčeka 1 Text, Zvuk

28. januára - štvrtok

17.00 Online podujatie Veda v Centre

Téma: Udržateľná ekonomika v turbulentných časoch: Brzda či vízia

rozvoja ?

Prednášať bude Tatiana Kluvánková z Oddelenia strategických

environmentálnych analýz SLOVAKGLOBE.

https://www.facebook.com/events/732760004092122/

Záznam z podujatia bude neskôr dostupný na YouTube CVTI SR. Otázky

bude možné klásť počas prednášky prostredníctvom aplikácie Slido,

alebo www.sli.do po zadaní hesla: kaviaren.

28. januára - štvrtok

Informatívne správy ŠÚ SR o:

- indikátore ekonomického sentimentu v januári 2021

- konjunkturálnom prieskume v obchode v januári 2021

- konjunkturálnom prieskume v priemysle v januári 2021

- konjunkturálnom prieskum v službách v januári 2021

- konjunkturálnom prieskum v stavebníctve v januári 2021

- spotrebiteľskej atmosfére na Slovensku v januári 2021

29. januára - piatok

09.00 23. schôdza Národnej rady SR

Bratislava, NR SR, rokovacia sála, Námestie A. Dubčeka 1 Text, Zvuk

29. januára - piatok

Informatívna správa ŠÚ SR o:

- priemerných cenách pohonných látok v SR - 3. týždeň 2021