Zákon o ochrane spotrebiteľa zvýši ochranu zraniteľných skupín spotrebiteľov

Nový zákon o ochrane spotrebiteľa, ktorý v stredu schválila Národná rada SR, prináša vyššiu ochranu spotrebiteľov aj v online prostredí. Spotrebiteľom tiež predlžuje lehotu na odstúpenie od zmluvy bez uvedenia dôvodu z doterajších 14 na 30 dní, ak bola zmluva uzavretá pri nevyžiadanej návšteve obchodníka v domácnosti alebo pri organizovanom podujatí na predaj a prezentáciu produktov, informovalo Ministerstvo hospodárstva (MH) SR.

„Tento zákon má za cieľ zabezpečiť spravodlivejšie podmienky pre spotrebiteľov a zároveň motivovať obchodníkov k dodržiavaniu právnych predpisov a rýchlej náprave v prípade ich porušenia,“ uviedla ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD). Zákon má taktiež motivovať obchodníkov k dobrovoľnému ukončeniu porušovania predpisov a odškodneniu spotrebiteľov, čím sa má dosiahnuť čo najrýchlejšia náprava práv poškodených spotrebiteľov.

Legislatíva zároveň zvyšuje ochranu pred umelým navyšovaním cien pred rôznymi zľavami a výpredajmi a prináša taktiež lepšiu informovanosť pri uzatváraní zmlúv prostredníctvom online trhov. Zakazuje sa marketing propagujúci tovar ako identický s tovarom v inom členskom štáte, pričom tomu tak nie, čím sa reaguje na problém dvojitej kvality tovarov.

Zmeny zahŕňajú vypustenie povinností, ktoré nadmerne zaťažujú obchodníkov

Rezort hospodárstva dodal, že zmeny zahŕňajú vypustenie povinností nadmerne zaťažujúcich obchodníkov, a to bez reálneho prínosu pre ochranu spotrebiteľov, ako napríklad vypustenie duplicitnej úpravy náležitostí dokladu o kúpe, vypustenie povinnosti zverejňovať oznam o plánovanom dočasnom zatvorení prevádzkarne aspoň 24 hodín vopred.

Zákon zavádza taktiež mechanizmus takzvanej druhej šance, čo je upustenie od uloženia sankcie alebo zníženie jej výmery v prípadoch, ak obchodníci dobrovoľne ukončia porušovanie právnych predpisov a uskutočnia nápravu v prospech poškodených spotrebiteľov. Zavádza nové zásady ukladania sankcií, ktoré by mali zabrániť uloženiu likvidačných pokút.

Viac o téme: Ministerstvo hospodárstva SR MH , obchodníci , ochrana spotrebiteľa , pokuty , spotrebitelia , zákon

Súvisiace články

Aktuálne správy