Lex Korona: Ako postupovať, ak chcete predčasne ukončiť odklad splátok

Diskusia 1  
Lex Korona: Ako postupovať, ak chcete predčasne ukončiť odklad splátok
Zdroj: OVB
Foto: getty images


9. 10. 2020 - Keďže situácia sa opäť dramaticky mení, pozrime sa na to, aké majú ľudia možnosti pri odklade splátok, ak sa ich finančná situácia zlepšila, alebo, naopak, zhoršila.

Podľa údajov Slovenskej bankovej asociácie požiadalo ku konca júla o odklad splátok úverov 170-tisíc žiadateľov, z toho vyše 151-tisíc od schválenia osobitných podmienok v tzv. Lex Korona. Bolo schválených je vyše 116-tisíc žiadostí, v drvivej väčšine si ľudia odložili splácanie o maximálnu lehotu 9 mesiacov.

Ako požiadať o zrušenie odkladu
Odloženie splátok až na 9 mesiacov znie na prvé počutie ako výhodný spôsob, ako sa dočasne zbaviť finančnej záťaže. Realita je presne opačná: ako každý odklad splácania, aj tento zvyšuje celkovú cenu úveru, keďže aj počas odkladu sa vám napočítavajú úroky. Po skončení odkladu sa tak doba splácania úveru predlžuje o dobu odkladu alebo sa zvýšia mesačné splátky pri zachovaní pôvodnej splatnosti. Aj keď vláda a banky apelovali na klientov, aby si dôkladne rozmysleli odloženie splátok, časť klientov sa rozhodla pre odklad zbrklo a dnes riešia, ako to zmeniť.

„Ak sa vaša finančná situácia zlepšila a dakázali by ste bez problému splácať úver, môžete banku požiadať o zrušenie odkladu. Banka vám v takom prípade musí vyhovieť, prepočítať vám splátkový kalendár a vy sa vrátite do klasického režimu mesačného splácania úveru,“ hovorí Marián Búlik, finančný analytik OVB Allfinanz Slovensko. Podobne ako samotná žiadosť o odklad, aj žiadosť o zrušenie odkladu je bez poplatku. Môžete oň požiadať cez online kanály banky, ideálne cez internetbanking.

Takýchto prípadov môže pribúdať, keďže finančná situácia domácností sa podľa prieskumu NBS zlepšuje. V júli až 90 % domácností, ktoré požiadali o odklad splátok úverov a 30 % tých, ktoré o odklad nežiadali, hovorili o zhoršení finančnej situácie aspoň jedného člena domácnosti. Podľa augustového prieskumu reportuje zhoršenie finančnej situácie už len tretina tých, ktorí požiadali o odklad. Podiel pesimistických ľudí, ktorí nemajú odložené úvery, sa nezmenil.

„Ukončenie odkladu si treba rovnako dobre premyslieť. Podľa Lex Korona totiž môžete o odklad požiadať len raz. Ak tak urobíte a o mesiac sa vaša situácia zhorší, pri ďalšej žiadosti posudzuje banka vašu žiadosť už podľa vlastnej rizikovej analýzy. Takýto odklad bude znamenať negatívny záznam v úverovom registri, ktorý vám môže neskôr skomplikovať život,“ vysvetľuje Marián Búlik.

Houston, máme problém...
Prieskum NBS súčasne ukázal, že dvojnásobne narástlo percento tých, ktorí nebudú po skončení odkladu splácania schopní opäť splácať svoje úvery. Kým v júli to bolo 6 % ľudí s odkladom, v auguste to už bolo 12 %. To je spolu jedno percento z celkového počtu zadlžených domácností a približne 1,5 % z celkového objemu retailových úverov.

Lex Korona: Ako postupovať, ak chcete predčasne ukončiť odklad splátok

Čo bude na jar 2021 po uplynutí 9-mesačného odkladu tisícok úverov, dnes nevie predikovať nik. Banky sa na tento rizikový okamih chystajú tvorbou rezerv a opravných položiek: do konca júla si odložili na tento účel bokom v čistom 234 miliónov eur. Riešenie situácie však bude primárne na ministerstve financií. To je podľa posledných vyjadrení pripravené reagovať na vývoj situácie tak, že bude od prijatých zákonných opatrení postupne upúšťať prostredníctvom riadneho legislatívneho procesu. Podľa situácie môžeme byť svedkami predĺženia odkladu splátok podľa pôvodných podmienok Lex Korona, ale aj ukončenia tejto situácie s osobitným finančným vankúšom na riešenie krízových situácií. „Hovoríme o možných desiatkach tisíc rodín s ohrozenou strechou nad hlavou. Takúto situáciu štát nemôže nechať len na bankách. Na druhej strane, každý človek s úverom by mal urobiť všetko preto, aby dokázal zvládnuť opätovné splácanie. Hovorím o cielenom znížení výdavkov alebo zvyšovaní príjmov,“ zdôrazňuje Marián Búlik.

Európska inštitúcia zrušila usmernenie k odkladu splácania
Situáciu komplikuje aj zmena, ktorú Európsky orgán pre bankovníctvo prijal s platnosťou od 1.10. Začiatkom apríla táto inštitúcia vydala pre banky usmernenie povoľujúce poskytovať klientom úverové prázdniny. Avšak aktuálne bankári z Paríža toto usmernenie zrušili. Banky sa tak dostávajú do paradoxnej situácie, keď musia dbať na dve nariadenia súčasne. Národná banka však má v situácii jasno: keďže na Slovensku je odklad splátok súčasťou zákona Lex Korona, bankový sektor sa u nás riadi slovenskou legislatívou. NBS preto odporúča bankám, aby aj po 1.10. postupovali pri riešení problémov klientov pri splácaní podľa Lex Korona.

Znamená to, že ľudia majú dnes naďalej možnosť požiadať o odklad splácania až o 9 mesiacov. Jedinou podmienkou schválenia žiadosti zostáva, aby ste ku dňu žiadosti neboli v omeškaní so splátkami o viac ako 30 dní. „Ak skutočne potrebujete odklad, je dôležité uhradiť poslednú splátku, počkať dva dni na pripísanie na účet a potom poslať žiadosť,“ radí M. Búlik. Takúto žiadosť banka musí podľa Lex Korona schváliť, a to bez poplatku. „Odklad si však treba dobre premyslieť, lebo aj počas neho sa vám napočítavajú úroky. V konečnom dôsledku vás úver vyjde drahšie,“ dodáva M. Búlik.