Päť grafov, ktoré dokazujú, aké neisté sú trhy ohľadom reštartu ekonomiky

Pridajte názor  
Päť grafov, ktoré dokazujú, aké neisté sú trhy ohľadom reštartu ekonomiky
Zdroj: theconversation
Foto:getty images


30. 7. 2020 - Finančné trhy nám môžu napovedať veľa o ekonomickej obnove, ktorá nás čaká, na základe smeru ich vývoja a toho, čo si istí investori myslia o nastávajúcej budúcnosti.

O obnove ekonomiky z pandémie COVID-19, či bude hospodárske oživenie v tvare písmena V, sa veľa diskutuje. Bude to len krátkodobý hospodársky pokles s rýchlym návratom k predchádzajúcim úrovniam výroby, alebo bude zotavenie trvať dlhšie, a bude mať skôr tvar písmena U? Alebo by to mohlo byť skôr v tvare písmena L, bez krátkodobého zotavenia a v konečnom dôsledku by sme v súčasnom stave zotrvali niekoľko rokov alebo dokonca desaťročí?

Ceny zlata dosiahli rekordnú úroveň. To naznačuje, aké obavy majú investori z hospodárskej obnovy. Ale až tak zlé to nie je. Pohľad na päť dôležitých ukazovateľov odhaľuje kombináciu všetkých troch foriem oživenia a ukazuje, že finančné trhy sú, pokiaľ ide o budúce hospodárske oživenie, neisté.

1. Zlato
Zlato ako uchovávateľ hodnoty sa považuje za bezpečné aktívum. Pretože zlato nevytvára žiadny príjem, ani dividendy či výplaty úrokov, investori sa mu počas dobrých období vyhýbajú a dávajú prednosť akciám. Vnútorná hodnota zlata sa však prejavuje v období hospodárskych ťažkostí, keď cena zlata stúpa. Dnes cena zlata prudko vzrástla nad úroveň zistenú v rokoch 2007-2008 po globálnej finančnej kríze, ktorá vyvolala množstvo otázok týkajúcich sa životaschopnosti štátneho dlhu. Rast ceny zlata na maximálne úrovne naznačuje, že investori zostávajú opatrní.

Päť grafov, ktoré dokazujú, aké neisté sú trhy ohľadom reštartu ekonomiky

2. Akciové trhy
Ceny akcií lietajú hore dole. Zvyčajne sa akcie považujú za najrizikovejšie investície. Ak spoločnosť zbankrotuje, môžu investori prísť o všetky svoje peniaze. Index S&P 500, jeden z kľúčových akciových indexov v USA, je pod úrovňou, ktorou otváral tento kalendárny rok, ale nad úrovňou, v ktorej sa nachádzal v tomto období pred rokom. Má tvar písmena V, hoci zdvih je trochu zvlnený a pretrvávajúca neistota v súčasnosti bráni úplnému uzdraveniu.

Päť grafov, ktoré dokazujú, aké neisté sú trhy ohľadom reštartu ekonomiky

Pohľad z niektorých iných trhov je však menej optimistický. Napríklad hlavný index Spojeného kráľovstva, FTSE 100, stále nejakým spôsobom zotavuje svoju pozíciu pred COVID a má mierne sklonený tvar L.Päť grafov, ktoré dokazujú, aké neisté sú trhy ohľadom reštartu ekonomiky


3. Meď
Meď je najpoužívanejší priemyselný kov. Ak rastie ekonomika a výroba „šľape na plné obrátky“ dopyt po medi tlačí jeho cenu hore. Na začiatku tohto roka cena medi klesla, to už bola Čína v izolácii a odstavila fabriky. V marci došlo k ďalšiemu prepadu, keď koronavírus zasiahol Európu a USA. Čína je najväčším dovozcom medi na svete, do krajiny smeruje takmer 50 % celosvetového vývozu medi. Cena medi je teda vo veľkej miere ťahaná dopytom v Číne a zvýšenie ceny od najnižšieho bodu okolo 19. marca je v súlade s uvoľňovaním protikorona opatrení v Číne. Graf vývoja ceny medi teda vykazuje znaky predĺženého tvaru V, pravdepodobne natiahnutý do písmena U.

Päť grafov, ktoré dokazujú, aké neisté sú trhy ohľadom reštartu ekonomiky

4. Baltic Dry Index
Ak sa vyrába tovar, musí sa odoslať na miesto určenia. Baltic Dry Index je zložený index nákladov na prepravu hlavných surovín. Ak sa tovar prepravuje z celého sveta od výrobcu k spotrebiteľovi, index sa zvýši. Tento index je teraz nielen nad úrovňou spustenia blokovania v USA a Európe, ale tiež sa vrátil na úroveň, na ktorej bol pred odstavením ekonomiky v Číne. To naznačuje nárast výrobnej produkcie a nádej na vývoz. Pokles na konci grafu signalizuje varovanie, že neistota naďalej zostáva.
Päť grafov, ktoré dokazujú, aké neisté sú trhy ohľadom reštartu ekonomiky

5. Štátne dlhopisy
Podobne ako zlato, ide o ďalšie aktívum, ktoré sa počas krízy považuje za bezpečnú investíciu, keďže vlády (vo všeobecnosti) nemôžu skrachovať a nesplatiť svoje dlhy. Ak sú investori nervózni z hľadiska budúcich ekonomických vyhliadok, kupujú štátne dlhopisy a tým sa tieto dlhopisy stávajú drahšie a znižuje sa ich výnos, (štátne dlhopisy majú pevnú úrokovú sadzbu). Výnos z dlhopisov je ovplyvnený aj menovou politikou centrálnej banky, pričom nižšie úrokové sadzby sú stanovené v slabších ekonomických podmienkach, aby povzbudili ľudí, aby viac míňali. Časová štruktúra úrokových sadzieb sa graficky vyjadruje ako výnosová krivka. Rozdiel medzi dlhodobou a krátkodobou sadzbou (spread), na ktorý je časová štruktúra obvykle zúžená, obsahuje cenné informácie o budúcom vývoji úrokových sadzieb, reálnej ekonomickej aktivite a inflácie. Môžeme teda porovnávať výnosy dlhopisov s rôznou dĺžkou, napríklad 10-ročné, trojmesačné, kde vyšší výnos naznačuje pozitívnejší výhľad. Pri dlhšej časovej perspektíve amerických desaťročných dlhopisov je vidieť na jednej strane vzostup, ktorý naznačuje zotavenie. Ale na druhej strane sa zdá, že rast sa zastavil, čo naznačuje neistotu ohľadom budúcnosti.

Päť grafov, ktoré dokazujú, aké neisté sú trhy ohľadom reštartu ekonomiky

Celkovo tieto dôkazy naznačujú, že investorom chýba istota. To, že kupujú akcie a tovar používaný vo výrobe, je znakom nádeje, že sa svetové hospodárstvo rýchlo zotaví. Ceny zlata však do optimizmu pridávajú aj dávku realizmu.