Mestskí poslanci budú rozhodovať o výstavbe nájomných bytov

Diskusia 2  Zdroj:

9. 7. 2020 - Mesto Šahy uvažuje o projekte nájomného bývania. Na júlové rokovanie mestského zastupiteľstva radnica predkladá zámer na výstavbu 24 nájomných bytov.

Mesto Šahy uvažuje o projekte nájomného bývania. Na júlové rokovanie mestského zastupiteľstva radnica predkladá zámer na výstavbu 24 nájomných bytov.

O projekte budú ešte hlasovať poslanci na zasadnutí 16. júla. Ako sa uvádza v materiáli, ktorý pripravila radnica, nové nájomné byty majú stáť v centrálnej mestskej zóne.

Magistrát chce 80 percent obstarávacej ceny bytov financovať prostredníctvom úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania. Zvyšných 20 percent by tvorila dotácia z Ministerstva dopravy a výstavby SR.