Poprední nemeckí ekonómovia očakávajú rast nezamestnanosti

Diskusia 2  Zdroj:

28. 6. 2020 - Ekonómovia popredných nemeckých finančných inštitúcií očakávajú stúpajúcu nezamestnanosť v dôsledku šírenia nového koronavírusu.

Ekonómovia popredných nemeckých finančných inštitúcií očakávajú stúpajúcu nezamestnanosť v dôsledku šírenia nového koronavírusu. "Počet nezamestnaných by mal v nasledujúcich mesiacoch stúpať, keďže sa bude stále prepúšťať a firmy prijímajú menej ľudí," povedala hlavná ekonómka štátnej podpornej banky KfW Fritzi Köhler-Geibová.

Podľa jej názoru je potrebné zabezpečiť, aby nezamestnanosť neviedla k trvalým dôsledkom. To platí najmä pre mladých ľudí bez profesionálnych skúseností. Vzdelávanie bude veľkou výzvou v časoch hospodárskych problémov spôsobených koronakrízou a v neposlednom rade aj praktickými opatreniami, napríklad dodržiavaním vzdialeností medzi ľuďmi (tzv. social distancing).

Ekonómka skupiny Allianz Katharina Utermöhlová taktiež očakáva rast nezamestnanosti. "Mnohé firmy sa nebudú môcť vyhnúť úpravám kapacít, inými slovami rušeniu pracovných miest alebo dokonca konkurzom." Zároveň dodáva, že "preto každému piatemu zamestnancovi v skrátenom úväzku (tzv. kurzarbeit) v Nemecku naďalej hrozí zvýšené riziko nezamestnanosti".

Podľa výpočtov Allianz počet konkurzov v Nemecku do konca roka 2021 najmä v dôsledku koronakrízy stúpne v porovnaní s rokom 2019 o 12 %. Utermöhlová očakáva vlnu konkurzov najmä ku koncu roka, keď sa končí termín pre ukončenie konkurznej žiadosti. Ekonómka preto navrhuje podporu pri prijímaní nových zamestnancov a ako príklad uviedla rakúsky bonus.

Marc Schattenberg z Deutsche Bank aj napriek miernemu oživeniu konjunktúry nevidí dôvod pre optimizmus, pretože stále možno očakávať pokles tohtoročného hrubého domáceho produktu o 9 %. Exportne orientované odvetvia, napríklad strojárenské či automobilové, sú stále v ťažkej situácii. Kým v Ázii sa hospodárstvo zotavilo, situácia v USA, ktoré sú dôležitým exportným trhom, je naďalej ťažká.

Schattenberg očakáva v júni takmer tri milióny nezamestnaných, čo v porovnaní s májom predstavuje vzostup zhruba o 180.000 ľudí. Počet ľudí v skrátenom úväzku - tzv. kurzarbeit - dosiahol koncom mája takmer osem miliónov. Deutsche Bank tak prekonala prognózu Allianz, ktorá očakáva v Nemecku 2,689 milióna nezamestnaných. V oboch prípadoch pôjde o najvyššiu úroveň od roka 2013.