Únijné pravidlá pomoci: Už to nie je ako počas bankovej krízy v roku 2008

Diskusia 1  
Únijné pravidlá pomoci: Už to nie je ako počas bankovej krízy v roku 2008
Zdroj: CNBC
Foto: SITA/AP


13. 5. 2020 - Európska únia prijala začiatkom marca nové pravidlá štátnej pomoci ako prvý krok k riešeniu hospodárskeho dopadu pandémie. Tieto opatrenia boli po podrobnej diskusii s 27 európskymi vládami po druhýkrát revidované.

Najnovšie zmeny v oblasti štátnej pomoci sa líšia od krokov, aké únia prijala v reakcii na bankovú krízu v rokoch 2008 a 2009. V súčasnosti existujú prísnejšie podmienky, ako môžu európske vlády poskytnúť finančnú pomoc spoločnostiam, ktoré zápasia s prebiehajúcou koronakrízou.

Počas globálnej finančnej krízy takéto obmedzenia neexistovali. „V tom čase boli banky buď dobé, alebo zlé. Pri súčasných podmienkach, ak by ste firmu nemali v dobrej kondícii do 31. decembra , pomoc nedostanete,“ uviedol Paolo Palmigiano, partner advokátskej kancelárie Taylor Wessing, pre  CNBC.

Európska komisia, výkonná zložka EÚ, doteraz schválila opatrenia v oblasti štátnej pomoci v súvislosti s prebiehajúcou krízou za takmer 1,9 bilióna eur. Zahŕňa to aj balík vo výške 7 miliárd eur od francúzskej vlády pre Air France. Letecká spoločnosť bude na oplátku musieť dodržiavať prísnejšie environmentálne pravidlá, ako napríklad zníženie počtu nočných letov. To je ďalší rozdiel od podmienok uložených v rokoch 2008 a 2009. Členské štáty môžu požadovať za svoju pomoc osobitné environmentálne normy - niečo, čo sa „v bankovej kríze vôbec nezohľadnilo“, uviedol Palmigiano.

Podľa neho sa vyvíja nový „tlak“ na spoločnosti, aby prestali využívať štátnu pomoc. Európska komisia uviedla, že „každé rekapitalizačné opatrenie bude zahŕňať mechanizmus zvyšovania odmeňovania štátu s cieľom motivovať príjemcu, aby odkúpil štátne kapitálové injekcie. Toto zvýšenie odmeny môže mať formu dodatočných vydaných akcií. “

„EÚ reagovala tentokrát dosť rýchlo, oveľa, oveľa rýchlejšie ako počas bankovej krízy,“ upozornil na ďalší rozdiel Fabian Zuleeg, hlavný ekonóm Centra európskej politik. Prvé oznámenie Európskej komisie z roku 2008 prišlo po viac ako mesiaci po páde Lehman Brothers. Rozhodnutie o zmiernení pravidiel štátnej pomoci sa tentokrát prijalo 19. marca - len niekoľko dní po tom, čo niektoré krajiny EÚ zaviedli blokácie.

Štátna pomoc však nie je zďaleka jednoduchou záležitosťou, líši sa v rámci 27-ky. Pomoc sa stáva dilemou. Niektoré členské štáty ako Nemecko sú pripravené minúť veľa peňazí pre svoje firmy, ale iné krajiny nemôžu alebo nechcú minúť tieto peniaze. Niektoré krajiny majú viac fiškálneho priestoru a preto aj lepšiu pozíciu na poskytovanie finančnej podpory, iné nemôžu pomôcť všetkým zápasiacim spoločnostiam, ktoré by mohli zvýšiť mieru nezamestnanosti. Rôzne fiškálne pozície by mohli spôsobiť deformácie na európskom trhu.

Jednou z úloh Európskej komisie je zaručenie rovnakých podmienok pre všetkých 27 členských štátov. Európska komisia musí zabezpečiť ochranu integrity jednotného trhu, ale zároveň umožniť finančnú podporu spoločnostiam. „Potrebujeme plán obnovy, ktorý nám umožní spravodlivo a vyvážene aktivovať investície v celej Európe,“ uviedol hovorca Európskej komisie.