Liek na krízu: Vrtuľníkové peniaze, od ECB ich ale nečakajme

Diskusia 6  
Liek na krízu: Vrtuľníkové peniaze, od ECB ich ale nečakajme
Zdroj: Saxo Bank
Foto: SITA/AP;getty images


26. 3. 2020 - Rozdávať peniaze priamo ľuďom sa chystá viacero krajín. Zdá sa, že ide o účinný politický nástroj zotavenia ekonomiky z dôsledkov koronarívusu. Nasledujúca analýza vysvetľuje, aký má význam a tiež prečo by sme o rozdávaní peňazí mali uvažovať aj v Európe.

Rozdávanie hotovosti nie je ako politický nástroj až takou novinkou. V roku 2011 dal napríklad Hongkong každej osobe s trvalým pobytom šesť tisíc hongkonských dolárov (zhruba 700 eur). Macao je známe tým, že rozdáva peniaze ľuďom pravidelne. Tentoraz je to ale prvýkrát, keď sa o priamej dotácii domácností uvažuje v tak masívnom rozsahu.

V niektorých krajinách sa už o rozdávaní hotovosti rozhodlo a v ďalších sa o tom diskutuje:

• Singapur vo februári v rámci stimulačného balíčka v objeme 1,6 miliardy dolárov oznámil jednorazovú výplatu 100 a 300 singapurských dolárov (65 a 200 eur) všetkým občanom vo veku nad 21 rokov.

• Hongkong oznámil výplatu približne 10 tisíc hongkonských dolárov (1 180 eur) v hotovosti všetkým ľuďom s trvalým pobytom vo veku nad 18 rokov. Vláda tam dokonca debatuje o tom, či by sa suma nemala zvýšiť až na 100 tisíc HKD na osobu (11 800 eur).

• Americký Kongres čaká schvaľovanie návrhu rozosielania šeku na tisíc dolárov všetkým dospelým Američanom.

• Japonská vládna strana zvažuje možnosť výplaty hotovosti domácnostiam v rámci stimulačného balíčka, ktorého objem môže dosiahnuť až 276 miliárd dolárov.

• Indický štát Uttarpradéš, ktorý má zhruba toľko obyvateľov ako Brazília, plánuje začať rozdávať peniaze všetkým pracovníkom bez trvalého pracovného úväzku.

Opatrenie pozostávajúce z rozdávania peňazí občanom je nástrojom fiškálnej podpory, ktorý priamo vychádza z myšlienky vtuľníkových peňazí (helicopter money) a zo základného nepodmieneného príjmu. Základnou myšlienkou je rozdávať počas trvania krízy ľuďom hotovostné prostriedky.

Vlády desí nezamestnanosť a pokles dopytu
Je úplne logické, že vlády riešia ekonomickú krízu najprv odkladom daní a štátnou pomocou podnikom. Problémom však je slabý domáci dopyt. Nie je príliš pravdepodobné, že by sa aj po skončení karanténnych opatrení, ktoré môžu v Európe trvať pokojne aj ďalšie dva mesiace, dopyt sám rýchlo zotavil. Firmy totiž prepúšťajú zamestnancov. Ako prví sú na rade ľudia bez trvalých pracovných úväzkov.

Už dnes v USA vidíme rapídny nárast počtu žiadostí o podporu v nezamestnanosti. A rovnaká situácia nastane aj v Európe. Pre väčšinu krajín bude epidémia vírusu COVID-19 predstavovať v prvom rade dopytový šok. A preto bude mať rozdávanie peňazí svoj zmysel.


Liek na krízu: Vrtuľníkové peniaze, od ECB ich ale nečakajme

Aké sú nástrahy

Kľúčom k úspechu je načasovanie. Hotovosť by sa mala začať rozdávať, hneď ako sa znovu otvoria obchody, aby začala stúpať spotrebiteľská dôvera. 

Cielenie na nízkopríjmové skupiny - Rozdávať peniaze všetkým, dokonca aj najbohatším desiatim percentám populácie, je zbytočné a neproduktívne. Je efektívnejšie zamerať sa na tých, ktorí sú krízou postihnutí najviac.

Zároveň je potrebné zabezpečiť, aby takto rozdané peniaze neskončili v úsporách, ale v obehu. A to najmä v európskych krajinách, ktoré sú ku sporenie značne náchylné.

Európa zatiaľ váha
V Európe debata o rozdávaní peňazí za zvyškom sveta zaostáva. Neexistuje zatiaľ žiadna legislatívna iniciatíva, ktorá by túto tému riešila. A to aj napriek tomu, že tieto úvahy sa objavovali už aj pred pandémiou vírusu COVID-19.

Musíme konštatovať, že z krátkodobého hľadiska je pravdepodobnosť vrtuľníkových peňazí zo zdrojov ECB smerom k domácnostiam takmer nulová. Bolo by totiž potrebné, aby sa na tom dohodli všetky členské štáty eurozóny a samotná ECB. Distribúcia by si navyše vyžadovala veľmi zložitý mechanizmus, ktorý zatiaľ nie je k dispozícii.

Napriek tomu pravdepodobnosť nejakej formy fiškálneho stimulu formou peňazí z vrtušníka neustále rastie. V mnohých krajinách totiž riziko prepadu dopytu predstavuje vážnu hrozbu pre opätovný rozbeh hospodárstva.

Všetky európske krajiny budú čeliť vážnym ekonomickým problémom. Malé a stredné podniky budú mať problém s cash-flow. Vzrastie nezamestnanosť a dôvera spotrebiteľov bude veľmi nízka. Práve v tom okamihu by bolo rozdávanie peňazí v rámci proticyklických opatrení, podobne ako v USA, veľmi účinným ekonomickým nástrojom.

 

Autorom je Christopher Dembik, hlavný makro analytik Saxo Bank.