Vodohospodárska výstavba dá na kontrolu plavebnej prevádzky stupňa Gabčíkovo dva milióny eur

Pridajte názor  Zdroj:

1. 12. 2019 - Expertný kontrolný systém bude slúžiť pre zvýšenie bezpečnosti a intenzity vodnej dopravy na Vodnom diele Gabčíkovo. Zákazku na dva roky získala skupina spoločností Regotrans, AQUATIS a Hydrotechnika STU.

Štátny podnik Vodohospodárska výstavba vynaloží na expertný kontrolný systém plavebnej prevádzky stupňa Gabčíkovo 1,95 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Ten bude slúžiť pre zvýšenie bezpečnosti a intenzity vodnej dopravy na Vodnom diele Gabčíkovo (VDG). Hlavným predmetom zákazky na dva roky je podľa podniku vytvorenie optimalizačného a simulačného modelu a nástroja na jeho využívanie v prevádzke.

Ako vyplýva z výsledku novej verejnej súťaže vyhlásenej vo februári tohto roka, uvedené služby bude poskytovať skupina uchádzačov Dunajská plavba v zložení spoločností Regotrans, spol. s r. o., Bratislava, AQUATIS, a. s., Brno a Hydrotechnika STU, s. r. o., Bratislava. Uvedené združenie predložilo ponuku ako jediné. Predpokladaná hodnota zákazky bola 2,2 mil. eur bez DPH. Vodohospodárska výstavba podľa údajov vo Vestníku verejného obstarávania bude projekt spolufinancovať s využitím peňazí Európskej únie cez Nástroj na prepájanie Európy (CEF).

Vodohospodárska výstavba má za to, že použila transparentný spôsob zadávanie zákazky a napriek jedinej ponuke sa rozhodla súťaž opäť nezrušiť. "Opätovným zrušením zákazky by mohlo dôjsť k ohrozeniu čerpania prostriedkov na spolufinancovanie zákazky a porušeniu záväzkov obstarávateľa voči poskytovateľovi nenávratného finančného príspevku." uviedla Vodohospodárska výstavba.

Predložená ponuka podľa podniku spĺňa určené požiadavky, výsledná hodnota je o 12 percent nižšia ako predpokladaná hodnota zákazky na základe znaleckého posudku. "Opakovaným vyhlásením verejného obstarávania by sa nedosiahol lepší výsledok a taktiež by bolo ohrozené spolufinancovanie vo vzťahu k neplneniu grantovej zmluvy na daný projekt. Z nášho pohľadu zrušenie súťaže by bolo nehospodárne," upozornila Vodohospodárska výstavba.

V prvom verejnom obstarávaní na rovnaký predmet zákazky žiadny z uchádzačov nesplnil požiadavky stanovené obstarávateľom. Napriek možnosti využitia priameho rokovacieho konania podnik zvolil opäť nadlimitnú formu verejnej súťaže a znížil minimálnu požadovanú úroveň štandardov na preukázanie splnenia podmienok účasti. Vodohospodári tiež vykonali prípravné trhové konzultácie za účelom zväčšenia povedomia o plánovanej zákazke a pre odstránenie možných nepresností v zadaní súťaže. Vzhľadom na špecifickosť zákazky rozšírili možné pole uchádzačov tým, že určili dlhší čas platnosti vyžadovaných referencií, napriek tomu bola predložená iba jedna ponuka.