Nemocnica Poprad chce kúpiť zdravotnícke vybavenie pre novorodenecké oddelenie

Diskusia 1  Zdroj:

13. 10. 2019 - Predpokladaná hodnota zákazky je vyše 1 milión eur bez dane z pridanej hodnoty.

Nemocnica Poprad vyhlásila verejnú súťaž na zdravotnícke vybavenie. Podľa oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania je celková odhadovaná hodnota zákazky vyše 1 milión eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH).

Predmetom zákazky je dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia pre novorodenecké oddelenie. Zákazka nie je rozdelená na časti.

Nemocnica Poprad požaduje zábezpeku vo výške 50 tisíc eur. Zákazka má trvať 18 mesiacov. Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť je podľa zverejnených informácií do 31. októbra tohto roka.