Pracujete z domu, alebo chodíte do práce MHD? Mali by ste zarábať viac než ostatní

Diskusia 3  
Pracujete z domu, alebo chodíte do práce MHD? Mali by ste zarábať viac než ostatní
Zdroj: Bloomberg;ec.europa.eu
Foto: getty images


14. 10. 2019 - Nárast práce z domu núti mestá a štáty viac sa zameriavať na zvyšovanie atraktívnosti pre pracovníkov ako na ponúkanie veľkých daňových stimulov pre budúcich zamestnávateľov. Nástup práce na diaľku zmení veľa vecí, zatiaľ nie je jasné, ktoré presne. Informuje agentúra Bloomberg.

Podľa novej správy amerického Štatistického úradu zarábajú najviac tí, ktorí pracujú z domu v porovnaní s tými, ktorí sa nejakým spôsobom musia dopraviť do svojho zamestnania.

Pracujete z domu, alebo chodíte do práce MHD? Mali by ste zarábať viac než ostatní
Štúdia „Medián zárobku prostredníctvom dopravy do práce“ tiež uvádza, že v roku 2018 mali ľudia, ktorí využívali verejnú dopravu, vyššie stredné zárobky ako tí, ktorí sa do práce dostali iným spôsobom. Z hľadiska verejnej dopravy sú štatistiky väčšinou odrazom toho, ako je vybudovaná infraštruktúra pre tých, čo dochádzajú za prácou. V metropolitných oblastiach New York, Chicago, Washington, San Francisco a Boston takmer 63 % oslovených využíva verejnú dopravu, a v týchto metropolitných oblastiach je vyššia mzda ako v USA ako celku.

Nie každý môže pracovať na diaľku. Záleží to od charakteru práce. Je jasné, že robotnícke povolania si vyžadujú každodennú prítomnosť na pracovisku. Možno to je dôvod, prečo v roku 2010 tí, ktorí pracovali z domu, zarobili o 11 % menej ako tí, ktorí cestovali do práce. Ale v roku 2018 už zarobili o 5 % viac.

Pracujete z domu, alebo chodíte do práce MHD? Mali by ste zarábať viac než ostatní

Za rovnaké obdobie vzrástol počet Američanov, ktorí uviedli, že pracujú z domu, z 5,9 milióna na 8,3 milióna. Tento nárast sa začal začiatkom roku 2000, keď širokopásmové internetové pripojenie uľahčilo ľuďom zvládnutie pracovných úloh mimo kancelárie.

Ďalšia časť štúdie ukazuje, že ľudia, ktorí pracujú z domáceho prostredia, buď zarobia značne viac, alebo aj nie. Môže to byť spôsobené tým, že zatiaľ, čo niektorí ľudia pracujú z domu len na čiastočný úväzok, aby tým doplnili príjem domácnosti, iní patria k vedúcim pracovníkom, alebo pracujú v oblasti technológií.

Pracujete z domu, alebo chodíte do práce MHD? Mali by ste zarábať viac než ostatní

Ako poznamenáva Bloomberg, prieskum nemusí byť celkom presný. V prieskume sa respondentov pýtali, ako pracovali minulý týždeň. Štatisticky tak nezachytil ľudí, ktorí v daný týždeň náhodou nepracovali z domu, ale niekedy tak robia. Prieskum Gallup z roku 2016 zistil, že 43 % amerických zamestnancov občas pracovalo na diaľku. Eurostat sleduje, či ľudia pracujú z domu „zvyčajne“ alebo „niekedy“, a za poslednú dekádu sa prvá skupina nerozrástla ako podiel pracovnej sily v EÚ, ale druhá skupina áno.

Podľa údajov Eurostatu v roku 2017 spravidla pracovalo v EÚ z domu mierne viac žien (5,3 %) ako mužov (4,7 %). V niektorých členských štátoch však bola situácia opačná. Týkalo sa to najmä Holandska (14,7 % mužov v porovnaní s 12,6 % žien) a Dánska (9,5 % v porovnaní so 7,6 %). Frekvencia práce z domu sa s vekom zvyšuje. V roku 2017 v EÚ zvyčajne pracovalo z domu iba 1,6 % osôb vo veku 15 - 24 rokov, pričom vo veku 25 - 49 rokov ich zastúpenie vzrástlo na 4,7 % a vo veku 50 - 64 rokov až na  6,4 %.

Pracujete z domu, alebo chodíte do práce MHD? Mali by ste zarábať viac než ostatní

Vo všeobecnosti sa zdá, že trend práce z domu je dobrý. Štúdie ukázali, že zamestnanci, ktorí majú možnosť pracovať z domu, sú produktívnejší a s prácu spokojnejší. Dokážu tiež ušetriť čas a peniaze tým, že nemusia nikam dochádzať. Zároveň majú možnosť presťahovať sa na krajšie miesta.