NDS vybaví diaľnicu D2 váhovým systémom pred odpočívadlom Sekule

Pridajte názor  Zdroj:

9. 10. 2019 - Za dodávku predselekčného vysokorýchlostného váhového systému uhradí spoločnosti Betamont 1,69 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty.

Národná diaľničná spoločnosť, a. s. (NDS) vybaví diaľnicu D2 predselekčným vysokorýchlostným váhovým systémom pred pravostranným odpočívadlom Sekule za 1,69 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Zariadenie pre detekciu prekročenia rozmerových a hmotnostných limitov nákladných vozidiel a ich odklon z premávky na úradné váženie na certifikovanej váhe má dodať spoločnosť Betamont, s. r. o., Zvolen. Vyplýva to z výsledku verejnej súťaže vo vestníku verejného obstarávania, zverejnenej v novembri 2018. Predpokladaná cena zákazky na päť rokov, vrátane technického servisu, bola 1,58 mil. eur bez DPH.

"Predmetom dodávky budú technologické zariadenia a stavebná časť (výkopy, stĺpy), a to v zmysle priloženej projektovej dokumentácie," oznámila NDS. Kritériom na vyhodnotenie ponúk bola cena, ponuku predložili traja uchádzači. Na základe uzavretej zmluvy o dielo zverejnenej v Centrálnom registri zmlúv má vybraná firma dodať váhový systém do dvoch mesiacov od odovzdania staveniska. Zmluvná cena za dodanie zariadenia je 1,26 mil. eur bez DPH a za následný technický servis počas piatich rokov 426,9 tis. eur bez DPH. Cena za servis za každý rok tak dosahuje objem 85,4 tis. eur bez DPH.

NDS zároveň vynaloží na úradné meranie nápravových zaťažení a celkovej hmotnosti cestných vozidiel prenosnými váhami na parkoviskách a odpočívadlách vo svojej správe 576 tis. eur bez DPH. Zákazku na štyri roky zadala spoločnosti SLOVEKO, s. r. o., Košice cez verejnú súťaž spomedzi prijatých ponúk dvoch uchádzačov. Tender bol vyhlásený v máji tohto roka, predpokladaná hodnota za poskytnutie uvedených služieb bola 576 tis. eur bez DPH. Diaľničiari vylúčili ponuku firmy Pentimex, s. r. o., Tužina, v správe o zákazke to zdôvodnili tým, že nespĺňala požiadavky na predmet zákazky uvedené v dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky.