Grécko predstavilo ambiciózny rozpočet pre budúci rok

Diskusia 1  Zdroj:

7. 10. 2019 - Grécko predstavilo ambiciózny rozpočet pre budúci rok, ktorého základom je vyšší rast ekonomiky. Atény si dali za cieľ dosiahnuť v roku 2020 primárny rozpočtový prebytok, teda bez započítania nákladov na obsluhu dlhu, na úrovni 3,5 % hrubého domáceho produktu (HDP), ako uviedol tajomník ministerstva financií Theodoros Skylakakis.

Grécko predstavilo ambiciózny rozpočet pre budúci rok, ktorého základom je vyšší rast ekonomiky.

Atény si dali za cieľ dosiahnuť v roku 2020 primárny rozpočtový prebytok, teda bez započítania nákladov na obsluhu dlhu, na úrovni 3,5 % hrubého domáceho produktu (HDP), ako uviedol tajomník ministerstva financií Theodoros Skylakakis. Vláda počíta v návrhu rozpočtu so zrýchlením tempa expanzie ekonomiky na 2,8 % z 2 % očakávaných v tomto roku. Motorom zrýchlenia rastu má byť zvýšený prílev investícií a zníženie dane z príjmov právnických a aj fyzických osôb.

Grécko by malo aj v tomto roku zaznamenať primárny prebytok 3,5 % HDP. Na budúci rok však podľa monitorovacej delegácie Európskej únie, ktorá navštívila Atény minulý týždeň, hrozí, že vláde bude k splneniu cieľa chýbať 800 miliónov eur. Skylakakis ubezpečil, že vláda identifikuje dodatočné opatrenia, aby túto dieru zaplátala, ešte predtým, než návrh rozpočtu v piatok (11. 10.) predloží Európskej komisii.

Vláda očakáva, že investície v roku 2020 stúpnu o 13,4 % po náraste o 8,8 % v tomto roku. Súkromná spotreba by sa mala zvýšiť o 1,8 % po +0,6 % v roku 2019.

"Rastový cieľ pre budúci rok je opodstatnený, ak zoberieme do úvahy odstránenie byrokratických prekážok pri investovaní a očakávaný vplyv zníženia firemnej a osobnej dane," uviedla bývalá grécka predstaviteľka v Medzinárodnom menovom fonde Miranda Xafa.