Pracujúci dôchodca živnostník nemá automaticky odvodovú úľavu

Pridajte názor  Zdroj:

5. 9. 2019 - Dôchodca, ktorý má status živnostníka alebo inej samostatne zárobkovej osoby (SZČO) a po priznaní dôchodku vykonáva zárobkovú činnosť len ako SZČO, nemá možnosť uplatniť si výnimku z platenia poistného pri príjme do 200 eur.

Dôchodca, ktorý má status živnostníka alebo inej samostatne zárobkovej osoby (SZČO) a po priznaní dôchodku vykonáva zárobkovú činnosť len ako SZČO, nemá možnosť uplatniť si výnimku z platenia poistného pri príjme do 200 eur. Táto odvodová úľava sa zo zákona vzťahuje iba na prácu dôchodcov na základe dohôd mimo pracovného pomeru, ktorými sú dohoda o vykonaní práce alebo dohoda o pracovnej činnosti.

"Ak popri podnikaní dôchodca pracuje aj na niektorú z týchto dohôd, výnimku z jednej dohody s maximálnym príjmom do 200 eur mesačne si už uplatniť môže," uviedla na svojej webovej stránke Sociálna poisťovňa. Postupuje pri tom ako každý iný dôchodca. To znamená, že písomne informuje zamestnávateľa o uplatnení výnimky a následne aj o jej skončení.

Odvodovú úľavu pri práci na dohodu si môžu uplatniť tie osoby, ktoré už majú priznaný starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok, výsluhový dôchodok po dovŕšení dôchodkového veku alebo poberajú invalidný výsluhový dôchodok. Fakt, že popri dohode súčasne aj podnikajú, nič na tejto možnosti nemení.

V júli popri poberaní dôchodku pracovalo 152.061 starobných dôchodcov, 103.384 invalidných dôchodcov a 1769 poberateľov predčasného dôchodku.