Zisk aj výnosy UniCredit Bank v Českej republike a na Slovensku rastú

Pridajte názor  Zdroj:

7. 8. 2019 - UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia zaznamenala v prvom polroku tohto roka čistý zisk takmer 190 mil. eur.

UniCredit Bank v Českej republike a na Slovensku v prvom polroku tohto roka zvýšila výnosy aj zisk. Čistý zisk skupiny dosiahol 189 mil. eur, čo znamenalo medziročný nárast o 12,7 %. Prevádzkové výnosy UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia boli oproti prvému polroku vlaňajška vyššie o 7,7 % a dosiahli 420 mil. eur.

Banka pritom za prvých šesť mesiacov roka zaznamenala rast vo všetkých skupinách výnosov. Ich podstatnú časť tvoria čisté úrokové výnosy, ktoré oproti rovnakému obdobiu vlaňajška stúpli o 6,6 % na 279 mil. eur. Čisté výnosy z poplatkov a provízií sa zvýšili o 1,9 % na 77 mil. eur a výnosy z obchodovania vzrástli o 17,2 % na 59 mil. eur.

Výrazný medziročný nárast zaznamenala UniCredit Bank v Českej republike a na Slovensku v objemoch vkladov. Tie sa oproti prvému polroku minulého roka zvýšili až o vyše 27 % na 17,755 mld. eur. Na druhej strane objem poskytnutých úverov stúpol o 6,7 % na 16,379 mld. eur.

Na Slovensku pôsobí banka ako UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. pobočka zahraničnej banky, ktorá vznikla 1. decembra 2013. Na slovenskom trhu však banka pôsobí od júla 1990, odvtedy prešla viacerými zmenami názvov a vlastníckej štruktúry. Predstavenstvo skupiny UniCredit schválilo projekt zlúčenia dcérskych spoločností v Českej republike a na Slovensku do jednej cezhraničnej banky 13. novembra 2012.