Objem obchodov na bratislavskej burze sa v prvom polroku prepadol o polovicu

Diskusia 2  Zdroj:

13. 7. 2019 - Celkovo najväčším obchodníkom na Burze cenných papierov v Bratislave je J&T Banka. Pri obchodoch s akciami však dominuje Tatra banka.

Na bratislavskej burze sa v prvom polroku tohto roka uzavreli obchody v celkovom objeme 162,8 mil. eur. V medziročnom porovnaní sa tak objem obchodov na Burze cenných papierov v Bratislave (BCPB) prepadol o takmer 50 %. Akcie sa pritom na celkovom obchodovaní podieľali iba niečo vyše 7 %, keď sa za celý prvý polrok zobchodovali v sume iba 11,5 mil. eur. Zvyšných 151,3 mil. eur tvorili obchody s dlhopismi.

Najväčším obchodníkom na bratislavskej burze, čo sa týka zobchodovaného objemu, bola v prvom polroku J&T Banka s podielom 82,6 % na celkovom obrate a zobchodovanou sumou 134,5 mil. eur. Takmer celú túto sumu, vyše 132,4 mil. eur, pritom zrealizovala v obchode s dlhopismi, kde rovnako dominovala s podielom 87,5 %. Pri obchodoch s akciami však najväčší objem zobchodovala Tatra banka, a to v sume 3,6 mil. eur a s podielom vyše 31 %.

V samotnom druhom štvrťroku tohto roka pritom objem obchodov na bratislavskej burze dosiahol 61,7 mil. eur pri medziročnom prepade o takmer 66 %. Objem obchodov s akciami dosiahol 7,6 mil. eur a tvoril 12,2 % celkového objemu. Rovnako ako za celý prvý polrok aj v druhom kvartáli najväčší objem obchodov pripadol na J&T Banku so sumou 47,9 mil. eur. Pri akciách taktiež dominovala Tatra banka s obchodmi za vyše 2 mil. eur.