Návrat po 30-tich rokoch: Mladomanželské pôžičky sú späť

Diskusia 11  
Návrat po 30-tich rokoch: Mladomanželské pôžičky sú späť
Zdroj: OVB
Foto: getty images


25. 6. 2019 - Od 1. júla sa na Slovensko po vyše 30 rokoch vracajú takzvané mladomanželské pôžičky. Okruh odberateľov je však výrazne obmedzený nielen vekom a termínom svadby, ale takisto príjmom a limitmi pre veľkosť nehnuteľnosti. Výraznou pomocou je odpustenie 2 000 eur pri narodení dieťaťa. Vysvetľuje Marián Búlik, finančný analytik OVB Allfinanz Slovensko.

„Mladomanželská pôžička môže pri menších bytoch v mestách a na vidieku poslúžiť ako hlavný úver pri kúpe. Pri drahších bytoch v krajských mestách zase pomôže s dofinancovaním kupovanej nehnuteľnosti. V porovnaní napríklad so spotrebným úverom to môže byť lacnejšie riešenie,“ hodnotí Marián Búlik.  

Pri narodení dieťaťa darček 2 000 eur
Azda najväčším benefitom je odpustenie 2 000 eur z istiny úveru pri narodení dieťaťa. To znamená, že túto sumu už rodina nebude musieť vracať a vďaka zníženému zostatku úveru jej klesne aj splátka. Benefit platí do počtu až troch detí. V prípade, že úver bol poskytnutý na zaobstaranie bytu staršieho ako tri roky alebo na stavebnú úpravu bytu, suma odpustenej časti úveru nesmie presiahnuť 6 000 €.

Asi najväčším rizikom týchto úverov bude ich nedostatok. "Štátny fond rozvoja bývania, ktorý pôžičky začne poskytovať, síce žiada doplniť rozpočet kvôli mladomanželským pôžičkám pre rok 2019 o 15 miliónov eur, zatiaľ však táto suma nebola potvrdená. Okrem toho, dopyt môže byť oveľa vyšší – len v apríli poskytli banky spotrebné úvery za 240 miliónov eur. Kľúčové je pripraviť si potrebné dokumenty čím skôr a podať žiadosť hneď po spustení programu v pondelok 1. júla,“ odporúča M. Búlik.

Pri rôznych účeloch sa menia maximálne sumy úveru
Podmienky pôžičiek sú nastavené výhodnejšie ako v bankách. Prvých 15-tisíc eur si mladý pár požičia pri garantovanom úroku 1 %, zvyšok sumy do maximálne 75-tisíc eur s 2 % úrokom.  Maximálna suma 75-tisíc eur nesmie presiahnuť 75 % hodnoty najviac trojročnej kupovanej nehnuteľnosti. Pri kúpe staršieho bytu sa dá získať už len 50 000 eur, pri rekonštrukcii už len 30 000 eur, avšak ŠFRB prepláca kompletne všetky faktúry do tejto sumy. Založená nehnuteľnosť musí mať hodnotu minimálne 1,3-násobok poskytnutého úveru. "Mladomanželská pôžička môže pokryť celé dofinancovanie pri kúpe zánovného 75-tisícového bytu alebo zabezpečiť polovicu chýbajúcej sumy pri 150-tisícovom byte. Pri drahších nehnuteľnostiach bude dôležité skoordinovať žiadosť o pôžičku s ďalším úverom tak, aby vám dokázali pokryť celú kúpnu cenu a zároveň ste financie získali v správnom čase. Preto odporúčam poradiť sa so svojím finančným sprostredkovateľom," radí M. Búlik.

Pozor si však treba dať na maximálne podlahové plochy. Štátny fond poskytuje pôžičku na byty do 80 m2 (do plochy sa počíta aj balkón). Pri rodinnom dome je to najviac 120 m2 – do tejto plochy sa síce nezapočítava balkón, ale garáž áno (plocha presahujúca 25 m2).

Návrat po 30-tich rokoch: Mladomanželské pôžičky sú späť

Pozor na obmedzenia

Žiadateľov o úver pomerne výrazne „preriedia“ obmedzenia: popri veku manželov do 35 rokov je to najmä termín sobáša. Požiadať o úver možno najneskôr do 12 mesiacov od svadby. Mladí ľudia so svadbou v zimných mesiacoch a na jar budú mať menej času na žiadosť, keďže tie sa budú podávať každoročne len od apríla do konca októbra.

Celkový príjem rodiny nesmie  prevýšiť štvornásobok životného minima pre domácnosť. Aktuálne to vychádza na manželskú dvojicu spolu 1 392,52 eur. Rozhodujúcim obdobím je predchádzajúci kalendárny rok.  K žiadosti si treba nechať potvrdiť doklad o príjme za uplynulý rok a k tomu vypísať druhý formulár, dostupný na webe ŠFRB. K týmto dokladom treba na mestský úrad priniesť aj občiansky preukaz a originál sobášneho listu. „Žiadosť sa dáva na úrad podľa miesta stavby, nie podľa vášho bydliska,“ upozorňuje Marián Búlik z OVB. Pracovník úradu má až 10 dní na zaregistrovanie žiadosti do elektronického príjmu žiadostí.

V tomto roku bude fond prijímať žiadosti o úvery od 1. júla do 31. októbra, od budúceho roku v termíne od 1. apríla do 31. októbra.
 


Mladomanželská pôžička v kocke

  • Vek do 35 rokov (v deň žiadosti)
  • Manželstvo uzavreté najviac 12 mesiacov pred podaní žiadosti
  • Spoločný príjem manželov do 1 392,52 eur (suma sa bude mierne meniť po 1.7.)
  • Max. suma 75 000 eur: prvých 15 000 eur s garantovaným úrokom 1 % na 15 rokov;  zvyšná suma s garantovaným úrokom 2 % na 20 rokov
  • Pri narodení a osvojení dieťaťa si manželia môžu škrtnúť z dlžnej sumy 2 000 eur (pri byte staršom ako 3 roky od kolaudácie a rekonštrukcii sa škrtanie môže zopakovať 3x)
  • POZOR – táto pôžička sa zarátava do parametra DTI (teda do celkovej zadlženosti klienta, ktorá nesmie presiahnuť 8 násobok ročného príjmu) a môže tak sťažiť prístup mladomanželov k iným úverom.

        Detailnejšie informácie o podmienkach úveru