Rast v sektore stavebníctva bude pravdepodobne spomaľovať

Pridajte názor  Zdroj:

17. 5. 2019 - Rast v sektore stavebníctva na Slovensku sa bude v najbližšom období pravdepodobne spomaľovať. Vyplýva to z analýzy spoločnosti Euler Hermes.

Rast v sektore stavebníctva na Slovensku sa bude v najbližšom období pravdepodobne spomaľovať. Vyplýva to z analýzy spoločnosti Euler Hermes. V roku 2019 malo vzrásť v priemere o 2,4 %, pričom odhad do budúceho roka predstavuje len mierny rast 0,6 %.

Podľa analýzy možno v budúcich rokoch očakávať spomalenie hospodárskeho rastu. Vývoj HDP v Európskej únii totiž podľa združenia Euroconstruct dosiahol svoj najvýraznejší nárast v roku 2017 a v nasledujúcich rokoch sa predpokladá jeho spomalenie. Tento vývoj sa tak odrazí aj na znížení rastovej dynamiky stavebnej produkcie.

"V stredno až dlhodobom horizonte tak možno očakávať výraznejší pokles stavebných aktivít, čo súvisí s makroekonomickým vývojom, drahším financovaním a rizikami prítomnými v globálnej ekonomike," konštatuje Martin Bak, risk director spoločnosti.

Experti sú presvedčení, že stavebníctvo je jedným z rozhodujúcich odvetví slovenskej ekonomiky. Najväčší podiel na stavebnej produkcii majú malé podniky do 49 zamestnancov a živnostníci.

Realizácia stavieb a budov je dôležitou súčasťou tvorby hrubého fixného kapitálu v celom hospodárstve. Podiel stavebníctva na tvorbe HDP je približne 7 %, pričom sektor vytvoril približne 7,7 % z celkovej pridanej hodnoty a zamestnáva približne 6,9 % pracovnej sily.

Pozitívom je, že v roku 2018 narástli tržby stavebných spoločností v porovnaní s predošlým rokom o 10,8 %. Zároveň však platí, že stavebným spoločnostiam vzrástli náklady na prácu o 15 % a náklady na materiál o 13 %.

"Hoci si stavebné spoločnosti tento cenový vývoj premietnu do koncových cien, vzhľadom na konkurenčnú povahu trhu môžu mať tieto zvýšené náklady negatívny vplyv na ich ziskovosť," uzatvára Bak.