Banky vlani vydali kryté dlhopisy už podľa novej legislatívy za 800 mil. eur

Pridajte názor  Zdroj:

14. 5. 2019 - Tento objem je síce podľa centrálnej banky menší, sumárne je však porovnateľný s predchádzajúcimi rokmi.

Vlani banky vydali kryté dlhopisy za 800 mil. eur. Financovanie hypotekárneho bankovníctva prostredníctvom vydávania hypotekárnych záložných listov totiž od začiatku minulého roka zaniklo a začal platiť nový rámec pre vydávanie dlhopisov. Tento objem je síce podľa Národnej banky Slovenska menší ako celkový objem emitovaných hypotekárnych záložných listov v rokoch 2015 a 2017, sumárne je však porovnateľný s predchádzajúcimi rokmi.

Keďže počas prvého polroka 2018 sa ešte dokončovala sekundárna legislatíva k novému rámcu a uskutočňovalo sa aj udeľovanie predchádzajúceho súhlasu centrálnej banky, prvá emisia krytých dlhopisov podľa nového rámca bola až v júni 2018. Počas vlaňajška sa vydali celkovo štyri emisie zo strany dvoch bánk. Banky emitovali iba dlhopisy s fixným kupónom.

Nový rámec priniesol, okrem iných, dve veľké zmeny v porovnaní s hypotekárnymi záložnými listami. Podľa nových pravidiel môžu vydávať kryté dlhopisy banky so sídlom na Slovensku po tom, čo získajú predchádzajúci súhlas národnej banky. To znamená, že vydávanie krytých dlhopisov nie je naviazané na hypotekárnu licenciu a banky sa môžu rozhodnúť, či takéto kryté dlhopisy budú emitovať a v akom objeme. Poskytovanie a financovanie hypotekárnych úverov nie je podmienené vydávaním krytých dlhopisov. Druhou veľkou zmenou je zmena podkladových aktív, ktorými banky môžu kryť tieto dlhopisy. Zmenou definície hypotekárneho úveru sa rozšírila báza pre základné aktíva takmer na všetky úvery na bývanie.

Zmeny by podľa rezortu financií mali napomôcť stabilite financovania bánk, zároveň by to malo prispieť k rozvoju slovenského kapitálového trhu a posilniť by sa mala aj ochrana a právna istota investorov. Predošlá právna úprava vydávania hypotekárnych záložných listov ako zdroja financovania hypotekárnych úverov pochádzala ešte z roku 1996. Hoci v čase svojho vzniku bola podľa rezortu financií pomerne progresívna a odôvodnená v kontexte vznikajúceho hypotekárneho trhu, v súčasnosti už do veľkej miery nevyhovovala rozvoju trhu s úvermi na bývanie.