Arca Brokerage House mala úspešný rok 2018

, PR článok

Obchodník s cennými papiermi Arca Brokerage House s významným postavením na slovenskom trhu pokračoval v roku 2018 s výrazným rastom aktív pod svojou správou. Pokiaľ v roku 2016 obchodník s cennými papiermi spravoval aktíva klientov vo výške 88,653 mil. eur, v roku 2018 to skoro zdvojnásobil na 167,266 mil. eur.

Oproti predchádzajúcemu roku aktíva klientov pod správou narástli o skoro 20 % (zo  139,960 mil. eur v roku 2017).

"Aj vďaka cielenému marketingu pribudli do klientského kmeňa skúsení investori, ktorí využili svoje aktíva na obstaranie kúpy viacerých finančných nástrojov, či už s pravidelným kapitálovým výnosom alebo s orientáciou na zhodnotenie svojho finančného majetku. Zásadný vplyv na akvizičnú činnosť v uplynulom období mala možnosť obstarávania korporátnych dlhopisov s nízkou vstupnou investíciou, o čo prejavili záujem tak existujúci klienti, ako aj noví investori. Za posledných päť rokov činnosti sa nám podarilo takmer zdvojnásobiť počet klientov," zhodnotil člen predstavenstva Arca Brokerage House Michal Šimo, zodpovedný za obchod a strategický rozvoj.

Obchodník s cennými papiermi zaznamenal aj v roku 2018 nárast klientskeho kmeňa, a to z viac ako 5 630 v roku 2017 na viac ako 6 820 v roku 2018. "V praxi to znamená, že každý mesiac pribudlo v priemere sto nových klientov," doplnil  Michal Šimo.

"V roku 2018 väčšina svetových indexov skončila v stratách. Klesli hlavné ázijské, európske aj americké akciové indexy. Predpokladáme, že zvýšená volatilita bude pokračovať aj v tomto roku. Prevládajúce riziká poklesu globálneho rastu spolu s poklesom potenciálneho rastu firemných ziskov, ako aj nárast nákladov na financovanie firiem by mohli obmedziť rast ich výnosov na akciu. Sprísňovanie monetárnej politiky spolu s obchodnými konfliktami budú výrazným spôsobom ovplyvňovať predovšetkým akcie rozvíjajúcich sa trhov. Medzi kľúčové témy, ktoré budú v tomto roku vplývať na náladu na finančných trhoch, budú určite patriť brexit, obchodná vojna, vytváranie novej rovnováhy hospodárstva v Číne, výška štátneho dlhu USA, vývoj globálneho firemného dlhu, pokles firemných marží, menové politiky či dopad extrémnych klimatických udalostí," vysvetlil predseda predstavenstva Arca Brokerage House Miloš Krššák.

Zdôraznil však, že vzhľadom na doterajšie tempo spotreby, investícií a rastu zamestnanosti v eurozóne je recesia v roku 2019 málo pravdepodobná. "V druhej polovici tohto roka sa očakáva, že sa Európska centrálna banka (ECB) pridá jedným zvýšením úrokových sadzieb ku globálnemu trendu sprísňovania menovej politiky. Myslíme si, že sa tieto očakávania nenaplnia a slovenskí dlžníci si budú môcť posledný rok užívať nízke úrokové sadzby svojich dlhov," dodal Miloš Krššák.    
Obchodník s cennými papiermi plánuje v tomto roku pokračovať v nastúpenom trende rozširovania svojich obchodných aktivít a činností o nové distribučné entity. Zároveň plánuje v roku 2019 zahájiť spoluprácu s novou finančnou inštitúciou v rámci skupiny Arca v oblasti správy majetku klientov, ako aj obnoviť ponuku portfólií.  

Arca Brokerage House vznikla v roku 2003 pod obchodným menom AFS obchodník s cennými papiermi. V júni 2006 zmenila názov na SALVE INVESTMENTS. Po viac ako desiatich rokoch, v lete 2017 spoločnosť zmenila názov na Arca  Brokerage House, s cieľom ešte viac posilniť väzby smerom k finančnej skupine Arca Capital, ku ktorej patrí.

 

 

 

Súvisiace články

Aktuálne správy