Výstup z podnikania musí byť plánovaný: 12 krokov pri predaji vášho celoživotného diela

Diskusia 1  
Výstup z podnikania musí byť plánovaný: 12 krokov pri predaji vášho celoživotného diela
Zdroj: HOR
Foto: getty images


6. 4. 2019 - Chcete predať vašu firmu, s ktorou podnikáte od 90. rokov? Aké sú kroky potrebné k úspešnému predaju malej, alebo strednej firmy?

Na Slovensku je podľa databázy portálu finstat niečo viac ako 200 000 spoločností, ktoré zverejňujú svoje hospodárske výsledky. Podľa prehľadu Slovak Business Agency tak od roku 2008 vzrástol počet aktívnych právnických osôb o 100.000.

Môžeme teda odhadovať, že z obdobia rokov 1990 -1993 je na trhu aktívnych zhruba 4 -5 tisíc spoločností. Zakladali ich ľudia, ktorí dnes dosahujú možno vek 60 a viac rokov a množstvo z nich hľadá nasledovníkov do ich rozbehnutého podnikania. Niekedy je to ľahká úloha a firma zostane v rodinných rukách, čo však robiť, ak deti nežijú na Slovensku a ich životné podmienky v zahraničí ich nemotivujú k návratu domov? Prípadne deti majú svoje povolania a kariéry a s podnikaním rodičov by sa museli dlho oboznamovať, alebo ich dokonca vôbec neláka?

Jedným z východísk je predaj firmy. Povie sa to ľahko, no proces predaja je nutné dobre naplánovať a načasovať. Ideálne je predať spoločnosť za čo najvyššiu cenu, aká je v danej chvíli dosiahnuteľná. Ako sa pripraviť na predaj zhrnieme v 12 krokoch:

 • Nedá sa len jedného dňa zobudiť a povedať si, idem predať firmu. Výstup z podnikania musí byť plánovaný. Načasujte si celý proces. Bude to určite viac ako 12 mesiacov.
   
 • Vyhľadajte poradcu, ktorý vám vysvetlí, ako predaj firiem prebieha, vzdelajte sa. Na uvedenú tému sa určite nájde množstvo kníh. Možno vám poradí váš bankár (ak firma dosahuje obraty nad úroveň 3-5 miliónov eur), ak je vaša firma menšia, banky zrejme vzhľadom na ich náklady nebudú schopné v tejto veci pomôcť. Poinformujte sa u vášho daňového poradcu, snáď vás zoznámi s brokerom.
   
 • Akú cenu viete dosiahnuť? Oceniť firmu je možné niekoľkými spôsobmi, bežné sú rôzne formy diskontovaného cash flow, ale niekedy sa dá oceniť majetok aj cez znalecké posudky. Nechajte si pripraviť odhady a scenáre.
   
 • Z podnikania čím skôr eliminujte, vyčleňte, oddeľte aktivity, ktoré nie sú predmetom podnikania. Mnoho krát sú to rôzne „hračky“ majiteľa, ktoré sa dostanú „do nákladov“. Pre budúceho vlastníka však nie sú vôbec zaujímavé. Športové auto? Stajňa pre kone? Možností je veľa, no pre predaj firmy sú vždy príťažou a komplikujú rokovania o cene.
   
 • Začnite čím skôr s delegovaním úloh na svojich zamestnancov. Predajom firmy sa vaše pôsobenie v nej zrejme skončí (iba ak by ste sa s budúcim vlastníkom dohodli na nejakej forme takzvaného earn-outu a mali motiváciu firmu ešte chvíľu spolu s ním prevádzkovať a dosiahnuť tým vyššiu predajnú cenu). Nový vlastník sa bude chcieť spoľahnúť na manažérsky tím.

  Výstup z podnikania musí byť plánovaný: 12 krokov pri predaji vášho celoživotného diela
   
 • Odstráňte všetky drobné prehrešky a hriechy. Daňové dlhy, zdravotné poistenie, sociálne poistenie a podobné odvody sa predajom firmy aj naďalej voči nej evidujú a nový majiteľ nechce kúpiť žiadnych kostlivcov v skrini. Ubezpečte sa, že žiadne dlhy nebudú predmetom debát s kupujúcim – obvykle to znamená znižovanie kúpnej ceny.
   
 • Viete s vaším účtovníkom dosiahnuť rýchle pozitívne efekty? Mnohé transakcie sa odvíjajú od výšky EBITDA – zisk pre úrokmi, odpismi a amortizáciou. Môže nejaká účtovná operácia, predaj majetku, alebo reklasifikácia pomôcť k zvýšeniu EBITDA?
   
 • Vrhnite sa na „papierovačky“. Každý kupujúci od vás bude chcieť podklady, doklady, zmluvy, dodacie listy, povolenia, certifikáty, licencie a ďalšie papiere. Ak ich budete zháňať na poslednú chvíľu, bude to zdržovať proces a nebude to vyzerať profesionálne.
   
 • Informujte vášho právnika o vašom zámere. Určite nájde tiež zopár vecí, ktoré bude treba dotiahnuť. V procese predaja budú aj naňho kladené určité požiadavky na predloženie zmlúv, včasná príprava mu pomôže.
   
 • Váš poradca pri predaji firmy, bankár, alebo broker vás síce bude v konečnom dôsledku stáť nejaké peniaze, no pokiaľ on bude pripravovať s vašimi právnikmi, účtovníkmi a daňovým poradcom súbor informácií o vašej firme, vy sa budete naďalej starať o to, aby vaša firma predávala svoje služby a výrobky. Koniec koncov vaše výsledky budú základom ocenenia pri predaji. Každý potenciálny záujemca o vašu firmu vás zahltí požiadavkami o informácie a vy máte aj iné povinnosti, než len hľadať zmluvy z minulého roka. Poverte niekoho z vášho tímu, aby sa postaral o komunikáciu s poradcom.
   
 • Váš poradca by mal zabezpečiť, aby ste dostal viac ako jednu ponuku. Súťaž vždy podporí uchádzačov k vyšším číslam. Budete sa musieť rozhodnúť pre tú najvýhodnejšiu a nemusí to byť len o najvyššej cene.
   
 • S vašim daňovým poradcom si zavčasu prejdite možnosti, aké vám stoja k dispozícii pri naložení s príjmom z predaja. Napokon na svete sú len dve veci úplne isté – dane a smrť. Nechcete predsa, aby sa po predaji vášho celoživotného diela na vás vybúrili daňoví úradníci.

Tých dobrých rád by sa našlo určite aj viac (ako vyzerajú vaše pohľadávky?) no vo všeobecnosti sa dá povedať, firmu viete najlepšie predať, keď sa jej darí a keď budúci vlastník nezažije žiadne nemilé prekvapenia. Príprava celého procesu určite pomôže k hladšiemu priebehu a vyššej cene.